EHDM002 Приложна графика и визуална комуникация в експозиционния дизайн

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства творческото мислене, богато въображение и обща графична култура.

Студентите придобиват умения за изграждане на графична композиция, модулно мислене, цветова хармония, художествена изобретателност и находчивост. Аналитично мислене и синтезиран графичен изказ. Разработват запазен знак (търговска марка), цялостен корпоративен стил и визуална комуникация.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Творчески да анализират

• Да владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

2) могат:

• Да създават графичен продукт за визуална комуникация.

• Да формират фирмен и личностен стил в рекламата.


Предварителни изисквания:
Познания и умения в областта на изобразителните изкуства

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. История и развитие на Приложната графика
 2. Структурната комбинаторика като основа на приложната графика
 3. Типография. Видове шрифтове
 4. Запазен графичен знак
 5. Визуални илюзии в запазения графичен знак
 6. Двусмислени графични знаци и обединяване на образи в запазения знак
 7. Конферанс
 8. Текущо оценяване
 9. Хералдика – история и същност
 10. Фирмен корпоративен комплект. Цялостна корпоративна идентичност – Brand Guidelines
 11. Цвета при корпоративната идентичност. Фирмени печатни издания. Афиш, плакат, постер
 12. Видове визуална комуникация. - стационарна; - мобилна; - интерактивна.
 13. Конферанс
 14. Текущо оценяване
 15. Визуалната комуникация в музеи и галерии
 16. Визуалната комуникация в търговските изложения
 17. Визуалната комуникация в шоуруми и търговски площи
 18. Конферанс
 19. Текущо оценяване

Литература по темите:

• Структурна комбинаторика. Проф.Румен Райчев. Изд.Терзиев и синове, 1995.

• Визуална комуникация, проф. Христо Кафтанджиев, 1996г.

• Графичната комуникация днес, (две части), Уилям Райън и Тиъдър Коновър, Дуо Дизайн

• Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, СофтПрес 2007