APMM155 Проект: Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна

Анотация:

Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р
гл. ас. Биляна Калоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: