APMM151 Проект: Компютърни визуализации

Анотация:

Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
 Румен Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: