MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част

Анотация:

Поп и джаз музика

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Заберски  д-р
доц. Георги Петков  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
доц. Етиен Леви  
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
test

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: