PCOM004 Анализ на политически документи и кампании

Анотация:

Политически комуникации

Преподавател(и):

доц. Антоний Гълъбов  д-р
гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: