MALM102 Разработване и оценяване на учебни материали

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, разпределени в различни форми на учебна натовареност: семинари и дискусии върху критериите за оценяване на учебни материали за обучението по ЧЕ. Разглеждат се основни въпроси на теорията за учебните системи, на образователната политика, видове учебни системи, основни компоненти на учебника по чужд език. Целта е студентите да бъдат подготвени самостоятелно да оценяват учебни системи за конкретни нужди на ЧЕО, да комбинират и допълват учебни материали по чужд език за всички форми и видове на чуждоезиковото обучение, да рецензират учебни системи.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат

* да анализират самостоятелно учебни комплекти за конкретни условия на обучение

* да изготвят върху основата на списъци от критерии рецензия на конкретна учебна система


Предварителни изисквания:
Необходими са предварителни познания по методика на обучението по ЧЕ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

- Рецензия на самостоятелно избран от студента учебен комплект по чужд език върху основата на предварително уточнени критериите.