MALM064 Проект: История на педагогиката и българското образование

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Нейкова  д-р
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: