MALM070 Проект: Педагогическа психология

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: