Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Програмна схема

Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

1-ви семестър