Електронен каталог

проф. д-р Иван Драганов

проф. д-р Иван Драганов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
8110609
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 616 II Корпус
Сряда 14:00-17:00 616 II Корпус

Професионална автобиография:


Професионална реализация:

2018 - Професор по кинознание, киноизкуство и телевизия

2017 - "Четвъртата възможност - университетска телевизия" - монография,изд. НБУ

2017 - Председател на Националната художествена комисия за оценяване на документални и научнопопулярни филми

2014 - "Особености на телевизионния мениджмънт" -второ допълнено издание.

2012 - Доцент по кинознание,киноизкуство и телевизия

2012 -"Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст" -монография,изд. НБУ

2012 - Член на Националния съвет за кино при ИА НФЦ - от квотата на СБФД

2011 - Главен асистент по телевизия в ДТК-МФ при НБУ

2011 - Годишната награда на Българската филмова академия за филмова критика

2011 - Защита на докторска дисертация на тема "Особености на телевизионния мениджмънт"- код 050803; доктор по кинознание,киноизкуство и телевизия

2010-2011 Председател на Националната художествена комисия за отпускане на субсидии за документално кино

2011 Драматургичен консултант по проекта за игрален филм "Дългият път на Любо Крокодила"

2008 - 2009 главен мениджър на телевизия ББТ,

2008-2009 драматургичен консултант на три сериен документален телевизионен филм "Здравей Папуа"

2008-2009 - член на Националната художествена комисия за отпускане на субсидии за документално кино

2006-2009 Член на Комисията за етика в електронните медии, издигнат от АБРО

2004 -преподавател в НБУ; консултант по мениджмънта на кабелни телевизии и

2003- Редактор на научнопопулярни филми,програмен консултант на радиостанции ,участник в

проект за учебна телевизия и дистанционно обучение

2ОО2 Изпълнителен директор на Телевизия ЕВРОПА

1998 – 2ОО1 Преизбран за член и секретар на НСРТ във връзка с новия Закон за радио и телевизия.

Декември 1997 Избран за член и секретар на Националния съвет за

радио и телевизия по предложение на СБФД от 28-то Народно събрание с решение от 09.12.1997, публикувано в ДВ бр. 119/12.12.1997 г.

Август 1997 Главен съветник на заместник министър-председателя доц.д-р Веселин Методиев.

Февруари 1996 Хоноруван преподавател по драматургия на телевизионни предавания, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, София.

Октомври 1995-Август 1997 Директор “Връзки с обществеността”, София ИНС.

1993-1995 - Представител на БНТ в Програмния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия.

Май 1993-Август 1995 Програмен директор, Канал 1, Българска Национална телевизия

Август 1992-Май 1993 създател на проекта и заместник-директор по въпросите на ТВ филмопроизводството, БНТ.

Януари-Юли 1992 Заместник-директор, Българска Национална Филмотека.

Октомври 1991-Декември 1996; Преподавател, “Организация и финансиране на телевизионното и филмовото производство” и "Школи и жанрове в киното" - Нов Български Университет.

1987-1991 Редактор, Студия за научнопопулярни и документални филми “Време”;Студия за игрални филми "Бояна"; Студия за телевизонни филми "Екран"; студия за рекламни филми "Спектър".

1982-1986 Програматор на късометражни филми, отдел “Репертоарен”, ДП “Разпространение на филми”.

1972-1982 Организатор и директор на филмова продукция, Студия за игрални филми “Бояна”.

Академична дейност:

(Хронология на заеманите от лицето длъжности)

1985-1988 г. извънщатен сътрудник към НОИ-БАН

1992-1996 - хоноруван преподавател в НБУ -

от 1996 - хоноруван преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

2004 - щатен преподавател в НБУ

2011 - доктор

2012 - доцент

2018 -професор

Научни публикации:

( Доклади - на семинари и научни конференции с международно участие

7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship

Escola Superior de Gestгo e Tecnologia - Instituto Politйcnico de Santarйm

Portugal - 20-21 September 2012

Edited by Dr. Carla Vivas and Dr. Fernando Lucas

School of Management and Technology Polytechnic Institute of Santarйm

Portugal

“Entrepreneurship and Innovation in Creative and Cultural

Industries” - Elissaveta Gourova1, Ivan Draganov2 and Kostadinka Toteva1

Further copies of this book and previous year’s proceedings can be purchased from http://academicbookshop.com

CD version ISBN: 978-1-908272-66-9

CD version ISSN: 2049-1077

Book version ISBN: 978-1-908272-68-3

Book Version ISSN: 2049-1050

Published

16ᵀꭜ INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES -23-24 November 2018 –EUSER, Mercure Paris Centre Eiffel Tower – Paris, France

“Idea for Common Europian TV Channel” – Ivo Draganov; Antoni Slavinski

European Journal of Multidisciplinary Studies – http://journals.euser.org/index.php/ejms/article/view/4030

Статии - над 500 за кино и ТВ

Студии -1 "Особености на телевизионния мениджмънт"

Монографии - "Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст"

"Четвъртата възможност-университетска телевизия"

Проекти:

(реализирани проекти, изложби, спектакли,филмография)

2017 -и.д.директор на УПИЗ "ТВ студиен комплекс на НБУ"

1997 - създател на организационно-управленската структура на НСРТ

1995 г. Гала-концерт с филмов спектакъл в НДК"Незабравима филмова музика" излъчен по Канал 1 на БНТ по случай 100годишщнината от откриването на киното.

1996 - съавтор на предаването "Футболист на годината"

1992 година съавтор в проект за създаване на телевизионно филмопроизводство в БНТ на продуцентски принцип.

1984- досега - автор на сценарии за документални филми, ТВ предавания, редактор и драматургичен консултант на филми и ТВ предавания.

Награди:

(Получени награди в хронологичен ред)

1987 - Награда на Съюза на българските писатели за радиодраматургия

2006- Диплом за европейски дух и партньорство от фестивала "Българската Европа" -Русе

2005 - Медал "Партньори за хуманен свят" от фондация "Помогни на нуждаещите се"

2011 г.Годишна награда на Българската филмова академия за филмова критика

Членство в професионални организации:

(не е задължително)

2ОО1 Съосновател на Българската комисия за кино

1990 Член на Съюза на българските филмови дейци - секция “Кинокритика”.

1985-1989 Заместник-председател на Кабинета на младите филмови дейци.

1995-1999 Член на факултетния съвет на Центъра за дистанционно обучение, висше училище по мениджмънт.

2011 - Член на дружеството на преподавателите по екранни изкуства -"Академика 21"

Други:

2011-2017 Председател на Сдружение с идеална цел КАРИТАС-СОФИЯ

Лични данни:

Английски – работен, френски и руски.

Шофьорска книжка

ОБРАЗОВАНИЕ

Август 1999 Информационна агенция на САЩ Бюро за образование и култура към Международния отдел на USIA -Telecommunications in the USA на федерално, щатско и градско ниво.

Декември 1998 Правно регулиране във Франция към Агенцията по националните честоти. Върховен съвет по аудиовизия.

Май-Октомври 1994 Курс “Ефективният мениджър” – Висше училище по мениджмънт - в алианс с Open University-London.

Янаури 1994 Курс по телевизионен мениджмънт - Senior

Management Course - BBC - Wales - The Thompson Foundation.

1976-1981 ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност Кинознание.

2008-2011 НБУ - доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия

2012 НБУ - доцент

2018 НБУ - професор


Публикации:


НАУЧНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Драганов И. -"Четвъртата възможност-университетска телевизия" -монография изд. НБУ -2017 г.

Драганов И.-"Особености на телевизионния мениджмънт" - Второ допълнено издание - изд. "Валентин Траянов"-2014

Драганов И. - "Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст" - монография изд. НБУ -2012 г.

Драганов И.-"Особености на телевизионния мениджмънт" - дисертация - изд. "Валентин Траянов"-2011

Драганов И. „За някои аспекти на телевизионното програмиране” - Списание КИНО 20 стр. бр.1/2008 г.

А2. Драганов И. „Телевизионен мениджмънт” – Списание КИНО 20 стр. бр.2/2008 г.

А3. Драганов И. „Войната на светлосенките” - Списание КИНО 10 стр. бр.5/2008 г.

А4. Драганов И. „ТВ ЕВРОПА+ или липсващото лице на ЕС” Списание КИНО - 6 стр. бр. 6/2008 г.

А5. Драганов И. „ Социокултурната реализация на документалното кино” – Списание КИНО - 7 стр. бр.6/2009 г.

А6. Драганов И. „бТВ – „други измерения, други пространства” – 8 стр. Сборник – „бТВ - Новата визия” – издател „Фондация „Медийна демокрация” – 2009 г.

А7. Драганов И. „Развитие на обществената и търговска телевизия в Европа - базови изисквания на директивата „Телевизия без граници” - Списание КИНО – 15 стр. бр. 2/2010 г.

А8 Драганов И. „Изгубени в прехода” – проблеми на филмовото производство в общия цивилизационен контекст на България – 15 стр. Списание КИНО, бр. 5/6 2010 г

А9 Драганов И. “Биографията на една филмова поредица или неофициалната история в документалното кино” – 7 стр. Списание КИНО, бр.1/2011 г.

А10 Драганов И. “Светлини и сенки на фестивала на документалното кино” -4 стр. Списание Кино, бр.1/2011 г

А11 Драганов и. "Въпрос не само на гледна точка" сп.КИНО бр.4/2011 г./проблеми в управлението и финансирането на аудиовизуалните изкуства./

А12 "Проблеми на телевизионното програмиране" Списание КИНО бр.../2012 г.

Academic Society in the Public Electronic Media Area DREAM-TV, Ivan Draganov, New Bulgarian University

списание НАУКА -2011 г извънреден брой

"Формиране на българския телевизионен пазар със средствата на лицензирането" - 35 стр.годишник ДТК 2011/2012

„Проблеми на телевизионното програмиране” – 9 стр. Списание „Кино” – Бр.1/2012 г.

А14 Драганов И. “Проблеми в развитието на аудиовизуалната индустрия у нас.” -Годишник на департамент “Телекомуникации” при НБУ 37 стр. -2011/12 г.

ТЕЛЕКОМ-07 – Доклади Драганов И., Метев Ж. „Маркетинг управление и технологично развитие на търговско радио в България”

А9. ГОДИШНИК НА ДТК 07/08 пролет/есен Драганов И. „Телевизионно управление”

А10. 2009 ТЕЛЕКОМ ДРАГАНОВ И. „АСПЕКТИ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ НОВИНИ ВЪРХУ АУДИТОРИЯТА»

А11. 2009 ТЕЛЕКОМ ДРАГАНОВ И. „Липсващата паневропейска телевизия. Възможности за мултинационален и междукултурен диалог в рамките на ЕС”

А12. „CHALLENGES FOR INDUSTRY-ACADEMIA COLLABORATION” WORKSHOP, 23-24 November 2009, Inter Expo Centre, Sofia, 147, Tzarigradsho shosse Blvd. Co-organizers: Sofia University, Bulgarian Academy of Sciences, Ministry of Education, Youth and Science Драганов И. „Проблеми на телевизионното програмиране” – Списание „Кино” – Бр.1/2012 г.

А15 Драганов И. „Да рисуваш със светлината” – Списание „Кино” – бр. 3 /2012 г.

Драганов И. “Часът и мястото на срещата на българското кино със зрителя са неизвестни” - 4 стр. Списание “Кино” бр.1/13 г.

А17 Драганов И. “Драматургия на изложението – досаден каприз или необходимост на разказа?” – 5 стр. Списане “Кино” бр.1/13г.

А18 Драганов И. “Тъмните сенки на изпепеляващото слънце” – 5 стр. Списание “Кино” бр.1/14г.

А19 Драганов И. “Хубави филми в златната есен” – 5 стр. Списание “Кино” бр.6/14г.

А20 Драганов И. “Симплификация” – 20 стр. Списание “Кино” бр.04/05/15г.

А21 Драганов И. “ Какво стана след промените? Ето какво…” – 100 години българско кино” – 6 стр. вестник „Култура” бр.34/9.10.15 г.

А22 Драганов И. “Филми от зимата на нашето недоволство” – 13 стр. Списание “Кино” бр.06/15г.

А23 Драганов И. “Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син” – 8 стр. Списание “Кино” бр.03/16г.

А24 Драганов И. “В търсене на вътрешната свобода” -12 стр. Списание “Кино” бр.05/06

/16г.

А25 Драганов И. “Ваше благородие госпожа Сполука” 8 стр. Списание “Кино” бр.01 /17г.

А26 Драганов И. “Адела и филмите, които тя не можеше да не направи ” -11 стр. Списание “Кино” бр.02/17г.

А27 Драганов И. “Битката за лично достойнство” - 10 стр. Списание “Кино” бр.05/06/17г

Национална научно-приложна конференция в НБУ – „Медиите в България: 25 години по-късно” – 31.Х.2014 г.

• Доклад в секция 1, Корпус 1; АУЛА на НБУ: „Развитието на медиите в обществен и частен интерес”- модератор: Проф. д-р Екатерина Михайлова - „Липсващите телевизии в Европа и България”

• Доклад в секция 2: Корпус 1, зала „Проф. Константин Кацаров” :„Медийният бизнес – собственост, финансиране, концентрация, прозрачност” – модератор доц. Д-р Райна Николова

• „Създаване на телевизионния пазар в България”

• Доклад в секция 3 – Корпус 1, зала „Проф. Петър Мутафчиев”: „Медийното съдържание в услуга или във вреда на потребителя”- модератор гл.ас. д-р Петя Николова – „Подмяната на гражданската проблематика в ТВ програми чрез шоупредаванията” – докладите са издадени в сборник.

А 22. Национална научна конференция – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” -модератори проф. д.и.н Любомир Халачев; проф. д.и.н Божидар Манов; проф. д.и.н Мая Димитрова; „Българското кино - 100 години след началото” - доклад „Възможни модели за разпространение на българските филми” – 15.04.2015 – София. Докладите са издадени в сборник.

А 23. Thirteenth International conference – Technical University of SOFIA – Session chair: Assoc. Prof. Elissaveta Gurova – co-report/ Assoc. Prof. Elissaveta Gurova/ “Building E-Competences” and co-report /Prof. Antony Slavinski”/ “DREAM TV-Missing University-Student TV channel”- 2 - 5.06.2015 – Sozopol Докладите са издадени в сборник.

А 24. Годишник на ДТК 14/15 – „Приоритети в ТВ програмиране” -17 стр.

А 25. Годишник на ДТК 15/16 – „Идея за създаване на DREAM TV – липсващата университетска телевизия” -7 стр.

А 26. Годишник на ДТК 16/17 – „Проблеми на обществената телевизия в посткомунистическите държави” -8 стр.

1999 Участие в представянето на 20-те най -добри филми на 20 век.

1995 Участие в представяне на “Футболист на годината”

1995 Автор на идея и съсценарист на концерт-спектакъл “Незабравима филмова музика”, НДК-Зала 1, излъчен на 28. декември по случай стогодишнината на киното по Канал 1 на БНТ.

1976-2ОО3 Автор на над 600 статии по проблеми на киното, телевизията и визуалната култура в централния софийски печат.

1986-1990 Автор на сценарии на документални филми, сред които “На бригада … като на бригада”, “Играчка-плачка”, “Кръговрат”, “Нощна София”, “Двойния ад” и др.

1987-1991 Редактор, научнопопулярни и документални филми, студия “Време”.

1988 Редактор, “Бягащи кучета” - игрален филм, студия “Бояна”.

1985-1988 Извънщатен сътрудник, секция “Кино”, Научно обединение по изкуствознание, БАН-проблеми на социалната реализация на документалния филм.

1987 Автор на радиопиесата “Лека нощ ми каза…”

Годишна награда на Съюза на българските писатели за най-добра радиопиеса “Стара, стара приказка”

1986 Втора награда /първа не е присъдена/ за радиопиесата “Стара, стара приказка” в

национален анонимен конкурс на Българското радио.

Автор на литературната идея на документалния филм “Дом 8” на режисьора Николай Волев, получил 16 международни, 1 национална и 1 световна награда.

1985 Извънщатен сътрудник по филмовата част на изследването за спонтанно възникващите младежки групи. Научен институт за изследване на младежта.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

2011-2017 г. Председател на УС на НПО "Каритас-София"

2012 - Член на Националния съвет за кино при ИА НФЦ -МК

2010 Член на Есдпертния съвет при СЕМ

2006 -2009 Член на комисията по етика в електронни медии – избран от независимата квота от АБРО.

2ОО1 Съосновател на Българската комисия за кино

1990 Член на Съюза на българските филмови дейци - секция “Драматургия”.

1985-1989 Заместник-председател на Кабинета на младите филмови дейци.

1995 Член на факултетния съвет на Центъра за дистанционно обучение, висше училище по мениджмънт.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски - работен

Също така френски и руски.

Шофьорска книжка

Курсове от текущия семестър: