Електронен каталог

проф. Рангел Гюров д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
02/8110 606, 8110 626
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Проф. Рангел Гюров е щатен преподавател към департамент “Природни науки”. От 1997 до 2012 година е ръководител на департамент „Науки за Земята и околната среда”. Заемал е длъжностите Декан на Бакалавърски факултет и Заместник-ректор по учебната дейност. Носител е на годишната награда на Ректора “Най-добър преподавател” за 2005 година. Преподава по геология, универсална геология и астрономия, екология, статистика и прогностика. Гост-лектор на университетите: Модерен Университет в Лисабон, Университета на Авейро, Университета на автономния район Азори, Португалия.

Академичната му кариера преминава през Минно-геоложки университет (до 1986 г.); Медицинска академия - Национален онкологичен център в София (до 1989 г.); Университета на Луанда, Ангола (до 1996 г.).

В Африка – Намибия и Ангола, работи с интернационални екипи и към Върховния комисариат за бежанци към ООН (UNHCR) (1994 г.).

Проф. Гюров е автор на над 55 научни публикации, написал е в съавторство над 10 учебника, 4 монографии и популярни статии в различни списания. Участвал e в множество международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми. Ръководител е над 20 национални, международни и университетски проекта.

Неговата “теория за тирбушона”, публикувана в монографията “Ротационни процеси в геологията и физиката” на Руската академия на науките, е една от най-дълго дискутираните теми относно природните катаклизми в периодичния печат и електронните медии у нас и в чужбина. С нея той придобива научната степен „доктор на науките” през 2012 г.

Хоби са му гемологията и парапланеризма.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: