Електронен каталог

гл. ас. д-р Любомир Джалев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 403 I Корпус
Петък 11:00-13:00 403 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: