Електронен каталог

гл. ас. д-р Светослав Анев

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 16:15-18:15 509 II Корпус
Вторник 11:00-13:00 509 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: