Programs Listing

Prof. Encho Gerganov, Ph.D.

Academic position:
професор
Department:
Когнитивна наука и психология
Phone number:
Office hours:

Professional biography:


проф. д-р Енчо Герганов

Професор, когнитивна психология, психолингвистика и психометрия

Директор, Център за оценяване, Департамент по когнитивна наука и психология, Нов Български Университет

Научни интереси:

Кодиране на информацията в човешката памет, експериментални изследвания на семантиката, категоризации, измерване на постижения в учебния процес.

Разработва проекти в областта на социалните нагласи към непрекъснато образование, оценяване и измерване в образованието, разработка на процедури за измерване на личностови черти и нагласи, стандартизация и валидизация на личностови въпросници.

Телефон/факс: 02 811 0403,

Email: egerganov@nbu.bg


Publications:


Courses from the current semester: