Електронен каталог

ас. Мартин Стойчев

ас. Мартин Стойчев
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0898469603
Приемно време:
Вторник 18:00-19:00 712A II Корпус
Вторник 11:00-14:00 Онлайн/описано в Мудъл II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: