Електронен каталог

доц. д-р Методи Трайков

доц. д-р Методи Трайков
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 16:15-18:15 712A II Корпус
Петък 14:30-16:30 712A II Корпус

Професионална автобиография:


Завършил съм бакалавърска програма през 2012 г., а през 2013 г. магистърска програма по Информатика (4.6. "Информатика и компютърни науки") в

Природо-математически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски". През 2017 г. защитих дисертация на тема "Математически модели и алгоритми за предсказване на пространствената структура на протеини" в професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки" отново в Югозападен университет "Неофит Рилски". От 2013 до 2019 съм асистент в катедра "Информатика" към Природо-математически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски". От 2019 г. съм щатен преподавател в департамент "Информатика" на Нов български университет.

Водя лабораторни упражнения по дисциплините "Програмиране", "Обектно-ориентирано програмиране", "Структури от данни", "Програмиране и дискретна математика", "Програмиране на Java" и чета лекции в магистърски курс по "Увод в алгоритмите и програмирането". Също така от 2019 г. водя лекции по "Website Development", "Basics in C# Programming" и "Programing in Python", като гост-преподавател в Американски университет в България.

Научните ми интереси са в областта на биоинформатиката, а именно изследване на пространствената структура на протеините, както и оптимизационни алгоритми и оптималност на генетичния код.


Публикации:


Trenchev, I., Mavrevski, R., Traykov, M., Zajmi-Rugova, I., А mathematical model of movement in virtual reality through thoughts, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 2020, vol. 10(6), pp. 6592-6597, ISSN: 2088-8708.

Peteva, I., Trenchev, I., Traykov, M., Mavrevski, R., Тhe application of object-oriented programming and game engine to promote cultural and historical heritage, EDULEARN20 Proceedings, 2020, pp. 733-740, ISBN: 978-84-09-17979-4, ISSN: 2340-1117.

Velkov, Z, Traykov, M, Trenchev, I., Saso, L, Tadjer, A., topology-dependent dissociation mode of the O-H bond in monohydroxycoumarins, Journal of Physical Chemistry A, 2019, vol. 123(24), pp. 5106-5113.

Mavrevski, R., Traykov, M., Trenchev, I., Interactive approach to learning of sorting algorithms, International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), 2019, vol 15(08), pp. 120-133.

Mavrevski, R., Traykov, M., Visualization software for hydrophobic-polar protein folding model, Scientific Visualization, 2019, vol. 11(1), pp. 11-19.

Trenchev I., Traykov, M., Mavrevski, R., Popchev, V., Investigation of the relationship between the hydrophobicity of an amino acid and codon, which shall encodes, WSEAS Transactions on Systems and Control, 2018, vol. 13, pp. 401-408, E-ISSN: 2224-2856.

Mavrevski, R., Traykov, M., Trenchev, I., Trencheva, M., Approaches to modeling of biological experimental data with Graphpad Prism software, WSEAS Transactions on Systems and Control, 2018, vol. 13, pp. 242-247, E-ISSN: 2224-2856.

Traykov M., Yanev N., Mavrevski R., Yurukov B., Algorithm for protein folding problem in 3D lattice HP model, International Journal of Biology and Biomedicine, 2018, vol. 3, pp. 16-21, ISSN: 2367-9085.

Traykov, M., Yanev, N., Mavrevski, R., Yurukov, B., Protein folding in 3D lattice HP model using heuristic algorithm, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 2018, vol. 17, 89-98, ISSN: 2224-266X.

Mavrevski R., Milanov P., Traykov M., Pencheva N., Assessment of different model selection criteria by generated experimental data, 2018, WSEAS Transactions on Computers, vol. 16, pp. 260-268.

Mavrevski R., Milanov P., Traykov M., Pencheva N., Performance comparison of model selection criteria by generated experimental data, 2018, ITM Web of Conferences, vol. 16.

Todorin I., Yanev N., Traykov M., Yurukov B., A new off-lattice HP model with side-chains for protein folding problem, ITM Web of Conferences, 2018, vol. 16.

Todorin, I., Yanev, N., Traykov, M., Yurukov, B., An off-lattice HP model with side-chains and s-s bridges impact for protein folding problem, WSEAS TRANSACTIONS on BIOLOGY and BIOMEDICINE, 2018, vol. 15, pp. 16-23, E-ISSN: 2224-2902.

Yanev N., Traykov M., Milanov P., Yurukov B., A new classifier for protein fold class recognition, C. R. Acad. Bulg. Sci., 2018, vol. 71(7), pp. 885-892.

Trenchev, I., Traykov, M., Trencheva, M., Stoyanova, M., Stoev, R., Mathematical models for studying the properties of the genetic code, 2017, Der Pharmacia Lettre, vol. 9(8), pp 40-54.

Yanev, N., Traykov, M., Milanov, P., Yurukov, B., Protein folding prediction in a cubic lattice in Hydrophobic-Polar model, 2017, Journal of Computational Biology, vol. 24(5), pp. 412-421.

Traykov, M., Angelov, S. and Yanev, N., A new heuristic algorithm for protein folding in the hp model, Journal of computational biology, 2016, vol. 23(8), pp. 662-668.

Курсове от текущия семестър: