Електронен каталог

проф. д-р Иван Драганов

проф. д-р Иван Драганов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
8110609
Приемно време:

Професионална автобиография:


Професионална реализация на Иво Драганов /Иван Ив.Драганов/:

2020-2021 - Член на Националната комисия за оценяване на документални и научнопопулярни филми при ИА НФЦ към Министерството на културата.

2020 - Член на Художествената комисия за оценка на проекти за копродукции при БНТ

2018 - Професор по кинознание, киноизкуство и телевизия

2017 - "Четвъртата възможност - университетска телевизия" - монография,изд. НБУ

2017 - Председател на Националната художествена комисия за оценяване на документални и научнопопулярни филми при ИА НФЦ към Министерството на културата

2014 - "Особености на телевизионния мениджмънт" -второ допълнено издание.

2012 - Доцент по кинознание,киноизкуство и телевизия

2012 -"Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст" -монография,изд. НБУ

2012 - Член на Националния съвет за кино при ИА НФЦ - от квотата на СБФД

2011 - Главен асистент по телевизия в ДТК-МФ при НБУ

2011 - Годишната награда на Българската филмова академия за филмова критика

2011 - Защита на докторска дисертация на тема "Особености на телевизионния мениджмънт"- код 050803; доктор по кинознание,киноизкуство и телевизия

2010-2011 Председател на Националната художествена комисия за отпускане на субсидии за документално кино при ИА НФЦ към Министерството на културата

2011 Драматургичен консултант по проекта за игрален филм "Дългият път на Любо Крокодила"

2008 - 2009 главен мениджър на телевизия ББТ,

2008-2009 драматургичен консултант на три сериен документален телевизионен филм "Здравей Папуа"

2008-2009 - член на Националната художествена комисия за отпускане на субсидии за документално кино при ИА НФЦ към Министерството на културата

2006-2009 Член на Комисията за етика в електронните медии, издигнат от АБРО

2004 -преподавател в НБУ; консултант по мениджмънта на кабелни телевизии и

2003- Редактор на научнопопулярни филми,програмен консултант на радиостанции ,участник в

проект за учебна телевизия и дистанционно обучение

2ОО2 Изпълнителен директор на Телевизия ЕВРОПА

1998 – 2ОО1 Преизбран за член и секретар на НСРТ във връзка с новия Закон за радио и телевизия.

Декември 1997 Избран за член и секретар на Националния съвет за

радио и телевизия по предложение на СБФД от 28-то Народно събрание с решение от 09.12.1997, публикувано в ДВ бр. 119/12.12.1997 г.

Август 1997 Главен съветник на заместник министър-председателя проф.д-р Веселин Методиев.

Февруари 1996 Хоноруван преподавател по драматургия на телевизионни предавания, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, София.

Октомври 1995-Август 1997 Директор “Връзки с обществеността”, София ИНС.

1993-1995 - Представител на БНТ в Програмния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия.

Май 1993-Август 1995 Програмен директор, Канал 1, Българска Национална телевизия

Август 1992-Май 1993 създател на проекта и заместник-директор по въпросите на ТВ филмопроизводството, БНТ.

Януари-Юли 1992 Заместник-директор, Българска Национална Филмотека.

Октомври 1991-Декември 1996; Преподавател, “Организация и финансиране на телевизионното и филмовото производство” и "Школи и жанрове в киното" - Нов Български Университет.

1987-1991 Редактор, Студия за научнопопулярни и документални филми “Време”;Студия за игрални филми "Бояна"; Студия за телевизионни филми "Екран"; Студия за рекламни филми "Спектър".

1982-1986 Програматор на късометражни филми, отдел “Репертоарен”, ДП “Разпространение на филми”.

1972-1982 Организатор и директор на филмова продукция, Студия за игрални филми “Бояна”.

Академична дейност:

(Хронология на заеманите от лицето длъжности)

1985-1988 г. извънщатен сътрудник към НОИ-БАН

1992-1996 - хоноруван преподавател в НБУ -

от 1996 - хоноруван преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

2004 - щатен преподавател в НБУ

2011 - доктор

2012 - доцент

2018 -професор

Научни публикации:

( Доклади - на семинари и научни конференции с международно участие

7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship

Escola Superior de Gestгo e Tecnologia - Instituto Politйcnico de Santarйm

Portugal - 20-21 September 2012

Edited by Dr. Carla Vivas and Dr. Fernando Lucas

School of Management and Technology Polytechnic Institute of Santarйm

Portugal

“Entrepreneurship and Innovation in Creative and Cultural

Industries” - Elissaveta Gourova1, Ivan Draganov2 and Kostadinka Toteva1

Further copies of this book and previous year’s proceedings can be purchased from http://academicbookshop.com

CD version ISBN: 978-1-908272-66-9

CD version ISSN: 2049-1077

Book version ISBN: 978-1-908272-68-3

Book Version ISSN: 2049-1050

Published

16?? INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES -23-24 November 2018 –EUSER, Mercure Paris Centre Eiffel Tower – Paris, France

“Idea for Common Europian TV Channel” – Ivo Draganov; Antoni Slavinski

European Journal of Multidisciplinary Studies – http://journals.euser.org/index.php/ejms/article/view/4030

Статии - над 500 за кино и ТВ

Студии -1 "Особености на телевизионния мениджмънт"

Монографии - "Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст"

"Четвъртата възможност-университетска телевизия"

Проекти:

(реализирани проекти, изложби, спектакли,филмография)

2017 -и.д.директор на УПИЗ "ТВ студиен комплекс на НБУ"

1997 - създател на организационно-управленската структура на НСРТ

1995 г. Гала-концерт с филмов спектакъл в НДК"Незабравима филмова музика" излъчен по Канал 1 на БНТ по случай 100годишщнината от откриването на киното.

1996 - съавтор на предаването "Футболист на годината"

1992 година съавтор в проект за създаване на телевизионно филмопроизводство в БНТ на продуцентски принцип.

1984- досега - автор на сценарии за документални филми, ТВ предавания, редактор и драматургичен консултант на филми и ТВ предавания.

Награди:

(Получени награди в хронологичен ред)

1987 - Награда на Съюза на българските писатели за радиодраматургия

2006- Диплом за европейски дух и партньорство от фестивала "Българската Европа" -Русе

2005 - Медал "Партньори за хуманен свят" от фондация "Помогни на нуждаещите се"

2011 г.Годишна награда на Българската филмова академия за филмова критика

2021 г. Почетен знак «Златен век»-сребърен печат на Цар Симеон Велики за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност и по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност от министъра на културата проф. Велислав Минеков.

Членство в професионални организации:

(не е задължително)

2ОО1 Съосновател на Българската комисия за кино

1990 Член на Съюза на българските филмови дейци - секция “Кинокритика”.

1985-1989 Заместник-председател на Кабинета на младите филмови дейци.

1995-1999 Член на факултетния съвет на Центъра за дистанционно обучение, висше училище по мениджмънт.

2011 - Член на дружеството на преподавателите по екранни изкуства -"Академика 21"

Други:

2011-2017 Председател на Сдружение с идеална цел КАРИТАС-СОФИЯ

Лични данни:

Английски – работен, френски и руски.

Шофьорска книжка

ОБРАЗОВАНИЕ

Август 1999 Информационна агенция на САЩ Бюро за образование и култура към Международния отдел на USIA -Telecommunications in the USA на федерално, щатско и градско ниво.

Декември 1998 Правно регулиране във Франция към Агенцията по националните честоти. Върховен съвет по аудиовизия.

Май-Октомври 1994 Курс “Ефективният мениджър” – Висше училище по мениджмънт - в алианс с Open University-London.

Янаури 1994 Курс по телевизионен мениджмънт - Senior

Management Course - BBC - Wales - The Thompson Foundation.

1976-1981 ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност Кинознание.

2008-2011 НБУ - доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия

2012 НБУ - доцент

2018 НБУ - професор


Публикации:


НАУЧНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Драганов И. -"Четвъртата възможност-университетска телевизия" -монография изд. НБУ -2017 г.

Драганов И.-"Особености на телевизионния мениджмънт" - Второ допълнено издание - изд. "Валентин Траянов"-2014

Драганов И. - "Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст" - монография изд. НБУ -2012 г.

Драганов И.-"Особености на телевизионния мениджмънт" - дисертация - изд. "Валентин Траянов"-2011

Драганов И. „За някои аспекти на телевизионното програмиране” - Списание КИНО 20 стр. бр.1/2008 г.

А2. Драганов И. „Телевизионен мениджмънт” – Списание КИНО 20 стр. бр.2/2008 г.

А3. Драганов И. „Войната на светлосенките” - Списание КИНО 10 стр. бр.5/2008 г.

А4. Драганов И. „ТВ ЕВРОПА+ или липсващото лице на ЕС” Списание КИНО - 6 стр. бр. 6/2008 г.

А5. Драганов И. „ Социокултурната реализация на документалното кино” – Списание КИНО - 7 стр. бр.6/2009 г.

А6. Драганов И. „бТВ – „други измерения, други пространства” – 8 стр. Сборник – „бТВ - Новата визия” – издател „Фондация „Медийна демокрация” – 2009 г.

А7. Драганов И. „Развитие на обществената и търговска телевизия в Европа - базови изисквания на директивата „Телевизия без граници” - Списание КИНО – 15 стр. бр. 2/2010 г.

А8 Драганов И. „Изгубени в прехода” – проблеми на филмовото производство в общия цивилизационен контекст на България – 15 стр. Списание КИНО, бр. 5/6 2010 г

А9 Драганов И. “Биографията на една филмова поредица или неофициалната история в документалното кино” – 7 стр. Списание КИНО, бр.1/2011 г.

А10 Драганов И. “Светлини и сенки на фестивала на документалното кино” -4 стр. Списание Кино, бр.1/2011 г

А11 Драганов и. "Въпрос не само на гледна точка" сп.КИНО бр.4/2011 г./проблеми в управлението и финансирането на аудиовизуалните изкуства./

А12 "Проблеми на телевизионното програмиране" Списание КИНО бр.../2012 г.

Academic Society in the Public Electronic Media Area DREAM-TV, Ivan Draganov, New Bulgarian University

списание НАУКА -2011 г извънреден брой

"Формиране на българския телевизионен пазар със средствата на лицензирането" - 35 стр.годишник ДТК 2011/2012

„Проблеми на телевизионното програмиране” – 9 стр. Списание „Кино” – Бр.1/2012 г.

А14 Драганов И. “Проблеми в развитието на аудиовизуалната индустрия у нас.” -Годишник на департамент “Телекомуникации” при НБУ 37 стр. -2011/12 г.

ТЕЛЕКОМ-07 – Доклади Драганов И., Метев Ж. „Маркетинг управление и технологично развитие на търговско радио в България”

А9. ГОДИШНИК НА ДТК 07/08 пролет/есен Драганов И. „Телевизионно управление”

А10. 2009 ТЕЛЕКОМ ДРАГАНОВ И. „АСПЕКТИ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ НОВИНИ ВЪРХУ АУДИТОРИЯТА»

А11. 2009 ТЕЛЕКОМ ДРАГАНОВ И. „Липсващата паневропейска телевизия. Възможности за мултинационален и междукултурен диалог в рамките на ЕС”

А12. „CHALLENGES FOR INDUSTRY-ACADEMIA COLLABORATION” WORKSHOP, 23-24 November 2009, Inter Expo Centre, Sofia, 147, Tzarigradsho shosse Blvd. Co-organizers: Sofia University, Bulgarian Academy of Sciences, Ministry of Education, Youth and Science Драганов И. „Проблеми на телевизионното програмиране” – Списание „Кино” – Бр.1/2012 г.

А15 Драганов И. „Да рисуваш със светлината” – Списание „Кино” – бр. 3 /2012 г.

Драганов И. “Часът и мястото на срещата на българското кино със зрителя са неизвестни” - 4 стр. Списание “Кино” бр.1/13 г.

А17 Драганов И. “Драматургия на изложението – досаден каприз или необходимост на разказа?” – 5 стр. Списане “Кино” бр.1/13г.

А18 Драганов И. “Тъмните сенки на изпепеляващото слънце” – 5 стр. Списание “Кино” бр.1/14г.

А19 Драганов И. “Хубави филми в златната есен” – 5 стр. Списание “Кино” бр.6/14г.

А20 Драганов И. “Симплификация” – 20 стр. Списание “Кино” бр.04/05/15г.

А21 Драганов И. “ Какво стана след промените? Ето какво…” – 100 години българско кино” – 6 стр. вестник „Култура” бр.34/9.10.15 г.

А22 Драганов И. “Филми от зимата на нашето недоволство” – 13 стр. Списание “Кино” бр.06/15г.

А23 Драганов И. “Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син” – 8 стр. Списание “Кино” бр.03/16г.

А24 Драганов И. “В търсене на вътрешната свобода” -12 стр. Списание “Кино” бр.05/06

/16г.

А25 Драганов И. “Ваше благородие госпожа Сполука” 8 стр. Списание “Кино” бр.01 /17г.

А26 Драганов И. “Адела и филмите, които тя не можеше да не направи ” -11 стр. Списание “Кино” бр.02/17г.

А27 Драганов И. “Битката за лично достойнство” - 10 стр. Списание “Кино” бр.05/06/17г

Национална научно-приложна конференция в НБУ – „Медиите в България: 25 години по-късно” – 31.Х.2014 г.

• Доклад в секция 1, Корпус 1; АУЛА на НБУ: „Развитието на медиите в обществен и частен интерес”- модератор: Проф. д-р Екатерина Михайлова - „Липсващите телевизии в Европа и България”

• Доклад в секция 2: Корпус 1, зала „Проф. Константин Кацаров” :„Медийният бизнес – собственост, финансиране, концентрация, прозрачност” – модератор доц. Д-р Райна Николова

• „Създаване на телевизионния пазар в България”

• Доклад в секция 3 – Корпус 1, зала „Проф. Петър Мутафчиев”: „Медийното съдържание в услуга или във вреда на потребителя”- модератор гл.ас. д-р Петя Николова – „Подмяната на гражданската проблематика в ТВ програми чрез шоупредаванията” – докладите са издадени в сборник.

А 22. Национална научна конференция – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” -модератори проф. д.и.н Любомир Халачев; проф. д.и.н Божидар Манов; проф. д.и.н Мая Димитрова; „Българското кино - 100 години след началото” - доклад „Възможни модели за разпространение на българските филми” – 15.04.2015 – София. Докладите са издадени в сборник.

А 23. Thirteenth International conference – Technical University of SOFIA – Session chair: Assoc. Prof. Elissaveta Gurova – co-report/ Assoc. Prof. Elissaveta Gurova/ “Building E-Competences” and co-report /Prof. Antony Slavinski”/ “DREAM TV-Missing University-Student TV channel”- 2 - 5.06.2015 – Sozopol Докладите са издадени в сборник.

А 24. Годишник на ДТК 14/15 – „Приоритети в ТВ програмиране” -17 стр.

А 25. Годишник на ДТК 15/16 – „Идея за създаване на DREAM TV – липсващата университетска телевизия” -7 стр.

А 26. Годишник на ДТК 16/17 – „Проблеми на обществената телевизия в посткомунистическите държави” -8 стр.

1999 Участие в представянето на 20-те най -добри филми на 20 век.

1995 Участие в представяне на “Футболист на годината”

1995 Автор на идея и съсценарист на концерт-спектакъл “Незабравима филмова музика”, НДК-Зала 1, излъчен на 28. декември по случай стогодишнината на киното по Канал 1 на БНТ.

1976-2ОО3 Автор на над 600 статии по проблеми на киното, телевизията и визуалната култура в централния софийски печат.

1986-1990 Автор на сценарии на документални филми, сред които “На бригада … като на бригада”, “Играчка-плачка”, “Кръговрат”, “Нощна София”, “Двойния ад” и др.

1987-1991 Редактор, научнопопулярни и документални филми, студия “Време”.

1988 Редактор, “Бягащи кучета” - игрален филм, студия “Бояна”.

1985-1988 Извънщатен сътрудник, секция “Кино”, Научно обединение по изкуствознание, БАН-проблеми на социалната реализация на документалния филм.

1987 Автор на радиопиесата “Лека нощ ми каза…”

Годишна награда на Съюза на българските писатели за най-добра радиопиеса “Стара, стара приказка”

1986 Втора награда /първа не е присъдена/ за радиопиесата “Стара, стара приказка” в

национален анонимен конкурс на Българското радио.

Автор на литературната идея на документалния филм “Дом 8” на режисьора Николай Волев, получил 16 международни, 1 национална и 1 световна награда.

1985 Извънщатен сътрудник по филмовата част на изследването за спонтанно възникващите младежки групи. Научен институт за изследване на младежта.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

2011-2017 г. Председател на УС на НПО "Каритас-София"

2012 - Член на Националния съвет за кино при ИА НФЦ -МК

2010 Член на Есдпертния съвет при СЕМ

2006 -2009 Член на комисията по етика в електронни медии – избран от независимата квота от АБРО.

2ОО1 Съосновател на Българската комисия за кино

1990 Член на Съюза на българските филмови дейци - секция “Драматургия”.

1985-1989 Заместник-председател на Кабинета на младите филмови дейци.

1995 Член на факултетния съвет на Центъра за дистанционно обучение, висше училище по мениджмънт.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски - работен

Също така френски и руски.

Шофьорска книжка

Курсове от текущия семестър: