Programs Listing

Rositca Christova

Rositca Christova
Academic position:
преподавател
Department:
Чужди езици и култури
Phone number:
e-mail:
Office hours:

Professional biography:


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Росица Христова Иванова

Адрес София

E-mail rossihristova@abv.bg, rivanova@nbu.bg

Националност PБългария

ТРУДОВ СТАЖ

Октомври 2010 - Настоящ момент

НБУ ,гр.София,бул. Монтевидео 21

Преподаване на английски език

Щатен преподавател

Общообразователни курсове по английски език,

Курс- английски език за политолози,

Курс-превод на обществено политически текст,

Отговорник за курсове на ниво С1 , С2 и курсове за подготовка за сертификатни изпити на Кеймбридж

Февруари 2003 – Октомври, 2010

НБУ ,гр.София,бул. Монтевидео 21

Преподаване на английски език

Хоноруван преподавател

Общообразователни курсове по английски език

септември 2004 – юни 2005

СУ”Св. Климент Охридски”, Философски Факултет-Европеистика

Преподаване на английски език-писане на резолюции

Преподавател

Специализиран курс по английски език за европеисти


Publications:


Courses from the current semester: