Електронен каталог

доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 14:30-17:30 509 II Корпус
Петък 18:00-19:00 509 II Корпус

Професионална автобиография:


Иванка Добрева – Драгостинова, родена в град София,

ОБРАЗОВАНИЕ: 2010г. Доктор по „Изкуствознание и изобразителни изкуства”, 2003г. - магистърска степен в НХА „Николай Павлович”, София - специалност „Дизайн на детската среда”, 1997г. - СХУ за приложни изкуства „Св. Лука”, София - специалност „Детски играчки и сувенири”.

ДИЗАЙНЕРСКИ ПРОЕКТИ: „Школа по изкуства – Мелопея” – Благоевград; „Стаи за изслушване на деца пострадали от насилие” - Пазарджик, Шумен, София; Мемориален „Детски кът” в парк „Прухонице” – Прага; „Клиника по генетика” към „СБАЛ по детски болести” – София; Детско отделение в „СБАЛ по лицево-челюстна хирургия” – София; Екстериор към „СБАЛ по онкологични заболявания” – Пловдив; Илюстрации към музикален диск „Автобус с хлапета” - автор Йордан Владев; „Детски куклен театър с фолклорни елементи”.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: от 2023 доцент в департамент "Дизайн", НБУ; 2011 - 2023 главен асистент в департамент "Дизайн"; 2006-2011 – хонаруван преподавател в департамент „Дизайн и архитектура”. 2010/11 – лектор в „Национална гимназия по приложни изкуства – Св. Лука”.

Публикации: Монография - "АБ на устойчивия дизайн" - НБУ, 2017 София

Автор е на десетки научни статии и доклади в областта на дизайна за деца, устойчивия и продуктовия дизайн.

НАГРАДИ: 2001г. – от Фондация „Отворено общество” - за дипломна работа „Екстериорни съоръжения за игра” – „СБАЛ по ОЗ” Пловдив.

КОЛЕКТИВНИ ИЗЛОЖБИ:

2017 г. - София, галерия “Шипка-6”- "Български дизайн 2017".

2014,2015, 2016,2017, 2019, 2022 г. - изложение "Техномебел и Светът на мебелите".

2014 г. - Прага, "Български културен център" - "Дизайн за интериор".

2011г. - София, галерия “Шипка-6” - „Биенале на българския Дизайн”.

2008г. - София, галерия “Шипка-6” - „Биенале на българския Дизайн”.

1993 – 2008г. - Множество изложби живопис в България и Чехия.

1998, 2001, 2005г. – София, галерия “Шипка-6” - Колективни изложби - “Дизайн”.

2003г. - Пленер „Селото мечтае” организиран от фондация „Селища на изкуствата”.

1998 - 2024 г. - участие в множество колективни и самостоятелни изложби в областта на дизайна и живописта.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

Проектиране на детска среда за интериорно и екстериорно пространство, изделия за деца, сувенири, куклена сценография; илюстрации; живопис. Устойчив продуктов дизайн.

КОНТАКТИ: E-mail: iva_d_nbu@abv.bg


Публикации:


Добрева-Драгостинова, Ив. (2022). Дизайн от парчета. В: Дамянов, Д.. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 8/2022 - 23, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 37 – 47.;

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2022). Natural wood stain in the design for children, PROCEEDINGS OF ELEVENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "INNOVATIONS IN FOREST INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN" – INNO 2022, 3-5 OCTOBER, HOTEL RILA, BOROVETS, BULGARIA, ISBN: 978-619-7703-01-6, PP. 9–18;

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2022). Wooden toys in a child's world, PROCEEDINGS OF ELEVENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "INNOVATIONS IN FOREST INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN" – INNO 2022, 3-5 OCTOBER, HOTEL RILA, BOROVETS, BULGARIA, ISBN: 978-619-7703-01-6, PP. 19–30;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2022). Образният свят и мястото му в интериора на

здравните заведения за деца. В: Добревски, Д. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 7/2021 - 22, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 89 – 101;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2022). Съдовете за еднократна употреба – история и перспектива. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 7/2022, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 10 - 13;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2022). Филцът в дизайна за интериор на обществени пространства. В: Рахнев, Ив. и др. (Ред.) Текстил и облекло 6/2022, София, с. 182-191.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2021). Устойчив дизайн за деца;

Сборник научна конференция „30 години – дизайн на детската среда“, ISВN: 978-954-2988-63-2, София: НХА, с. 128 – 134;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2021). Дизайнът на опаковки – ключ към детското внимание. В: Сборник доклади, Научно-техническа конференция „Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, ISSN: 2603-4743, Пловдив: Дом на науката и техниката, с. 36 - 41;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2021). Опаковката за храни и напитки

в контекста на детските възприятия. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 6-7/2021, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 17 – 21.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2021). Природните багри в дизайна за деца. В: Полиграфия ProPACK, 4/2021. ISSN: 0204-9953, Изд. Принт енд Пъблишинг ООД, член на СПИБ. София, с. 6 - 11;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2021). Изкуствено създадените екосистеми в дизайна на урбанизираната среда. В: Блажева, М. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 6/2019 - 20, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 31 – 41.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2020). Опаковката като средство за забавление. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 8/202, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 29 – 33.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2020). Предизвикателства към дизайна на опаковки във връзка с „новата Сovid нормалност“. В: Сборник доклади, Научно-техническа конференция „Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, ISSN: 2603-4743, Пловдив: Дом на науката и техниката, с. 18 – 23.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2020). Опаковката – средство за изграждане на екологично и устойчиво съзнание у децата. В: Полиграфия ProPACK, 1/2020. ISSN: 0204-9953, Изд. Принт енд Пъблишинг ООД, член на СПИБ. София;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2020). Хартията в съвременния дизайн / Paper in contemporary design. В: Недева, С. и др. (Ред.) Целулоза и хартия, ISSN 0204-6377, index 21005, Година L,2020, № 1-2, София: Институт по целулоза и хартия, с. 32 – 37.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). Текстил и устойчиви модели в дизайна за детска среда. В: Рахнев, Ив. и др. (Ред.) Текстил и облекло 5/2019, София, с. 152-159.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). Котленските килими елемент в обучението по интериорен дизайн. В: Рахнев, Ив. и др. (Ред.) Текстил и облекло 6/2019, София, с. 191 - 202.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). За взаимовръзката деца и устойчив дизайн. В: Аврамова, А. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 5/2017 - 18, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 53 – 58.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). Опаковката – средство за изграждане на екологично и устойчиво съзнание у децата. В: Сборник доклади, Научно-техническа конференция „Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, ISSN: 2603-4743, Пловдив: Дом на науката и техниката, с. 13 - 18;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). Бавни опаковки за бързо хранене. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 8/2019, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 12 - 16;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). Рециклиране на хартиени опаковки чрез продължаваща употреба и допълнителна функция. В: Полиграфия ProPACK, 2/2019. ISSN: 0204-9953, Изд. Принт енд Пъблишинг ООД, член на СПИБ. София, с. 25 - 28;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). Живот в дати, В: Маринска, Р., Добри Добрев 1898 – 1973, ISBN: 978-619-233-080-4, Изд. НБУ, София, с. 191 – 229,;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2019). Средства за ранно цветово обучение на децата. В: Сборник с материали от V Национална научна конференция „Цвят и образование“

ISSN: 1314 – 5142 – София, НБУ, с. 47 – 53.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2018). Рециклиране на хартиени опаковки чрез продължаваща употреба и допълнителна функция. В: Сборник доклади, Научно-техническа конференция „Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, ISSN: 2603-4743, Пловдив: Дом на науката и техниката, с. 10 – 14.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2018). Отгледани опаковки. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 9/2018, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 13 - 14;

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2018). Textile and sustainable models in the design of children`s environment. National Textile conference – 2018, Book of abstracts. Текстил и облекло 10/2018, ISSN 1310-912X (Print), ISSN 2603-302X (Online), с. 340;

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2018). Sustainable application of wood in children`s design. Innovation in woodworking industry and engineering design 2018, Proceedings, Sofia: University of forestry, Faculty of forest industry, p. 275-286;

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2017). Cultivated sustainable product and spatial design. Innovation in woodworking industry and engineering design 2/2017, ISSN: 1314-6149, e-ISSN 2367-6663, Sofia: University of forestry, Faculty of forest industry, p. 5-12;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2017). Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 8/2017, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 14 – 17.;

Добрева-Драгостинова, Ив. „АБ на устойчивия дизайн“, Изд. НБУ, София, 2017;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Текстилната плетка в съвременния продуктов и пространствен дизайн. В: Рахнев, Ив. и др. (Ред.) Текстил и облекло 11/2016, София, с. 22-28.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Универсалната опаковка. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 12/2106, София: КООП „ХВП“, с. 16 – 18.;

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2016). Textile knitting in the modern product and spatial design. В: Георгиев, И. и др. (Ред.) Текстил и облекло 10/2016, София, с. 44.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Устойчивият дизайн и опаковката. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 9/2016, София: КООП „ХВП“, с. 20 – 22.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Дизайн от дървесина – традиция и новаторство. В: Аврамова, А. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 4/2015, София: НБУ, с. 87 – 96.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Дървесината в устойчивия дизайн. Качества, специфики, дефекти на дървения материал. В: Аврамова, А. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 4/2015, София: НБУ, с. 79 – 86.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Стари материали и технологии – иновативни идеи. Дизайн от кратуни. В: Мирянов, М. и др. (Ред.) Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн, София: НХА;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Стари технологии – нови идеи. Сламата. В: Гиков, Г. и др. (Ред.). Сборник научни публикации 3/2014, София: НБУ, с. 87 – 98.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Стари технологии – нови идеи. Глината. В: Гиков, Г. и др. (Ред.). Сборник научни публикации 3/2014, София: НБУ, с. 77 – 86.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Дизайн от плъст. – В: Симеонов, Н. и др. (Ред.). Общотекстилна конференция 2014 – Иновации в текстила и облеклото ІІ, София. с. 339 – 346.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2013). Стари технологии – нови идеи. Бамбукът. В: Сергинов, Б. (Ред.). Сборник научни доклади 2011/2012. Департамент „Дизайн и архитектура”, София: НБУ, с. 204 – 213.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2013). За мисията на дизайна за детска среда. В: Сергинов, Б. (Ред.). Сборник научни доклади 2011/2012. Департамент „Дизайн и архитектура”, София: НБУ, с. 25 – 30.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2013). Стари технологии – нови идеи. Плетката. – В: Аврамова, А. (Ред.). Сборник научни публикации 2/2013, София: НБУ, с. 27 – 36.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2012). Дизайнът на обществената среда за деца като предпоставка за тяхната самостоятелност. – В: Сборник научни публикации 1/2012 С., НБУ Департамент „Дизайн и архитектура”, София: с.17-24;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2012). Изтокът – цветове, светлина, контрасти. В: Цвят и светлина в архитектурата – ІІІ. С., София;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2011). Еко поглед към дизайна. В: Биенале на българския дизайн 2011. С., София;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2010). Цветът в здравните центрове за деца - В: Цветът и детето. С., София;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2010)

Дисертационен труд „Дизайнът за здравето на децата. Дизайн за интериора на профилактичните и лечебни заведения за деца.“

Научна специалност 05.08.04 „Изкуствознание и изобразителни изкуства“

Добрева-Драгостинова, Ив.(2009). Проект „Сини стаи”. – В: Детето на ХХІ век. С., НХА, София: с.47-55;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2008). Обзавеждане в лечебните и профилактични заведения за деца. - В: Проблеми на изящните и приложните изкуства. С., Изд. „Лик”, София: с.130-144;

Добрева, Ив. (2007). Околната среда в дизайна на здравни заведения за деца. - В: Проблеми на изящните и приложните изкуства. С., Изд. „Лик”, София: с.216-220;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2006). Анонимното присъствие на дизайна в интериора на здравните заведения за деца. В: Изкуство и контекст. Трета младежка конференция. С., Академично изд. „Проф. Марин Дринов”, София: с.249-256;

Добрева, Ив. (2005). Дизайнът за здравето на децата. - В: Дизайн и декоративно-приложни изкуства. С., Изд. „Лик”, София: с.90-95;

Курсове от текущия семестър: