Електронен каталог

гл. ас. д-р Екатерина Григорова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:30 406 I Корпус
Сряда 13:00-15:00 406 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: