Електронен каталог

Николай Неновски

Академична длъжност:
Департамент:
Икономика и бизнес администрация
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: