Електронен каталог

гл. ас. д-р Весела Попова

гл. ас. д-р Весела Попова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 10:00-12:30 503 II Корпус
Вторник 14:30-16:30 503 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: