Електронен каталог

д-р Виолета Шатова

Академична длъжност:
Департамент:
Архитектура
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:15-16:15 508 II Корпус
Сряда 12:30-14:30 508 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: