Електронен каталог

проф. д-р Георги Георгиев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0888452688
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 508 II Корпус
Петък 14:30-16:30 508 II Корпус

Професионална автобиография:


Мобилен +359 (888) 45 26 88

E-mail gngeorgiev@nbu.bg

Настояща позиция доцент в Департамент „Архитектура и дизайн” към Нов български университет

Управител на Българска жилищна асоциация – първата неправителствена организация в областта на жилищата и жилищната политика със специализация в консултиране по градско и жилищно развитие, експертиза по жилищни финанси, управление и обновяване на жилищата, енергийна ефективност и достъпност на жилищата, управление на собствеността и градска регенерация

Специализация

? Архитектурен дизайн и градско планиране;

? Жилищна политика и финанси, жилищно законодателство и институции; обновяване, поддръжка и управление на жилищата; жилищна достъпност; устойчиво градско и жилищно развитие;

? Регионално развитие; градска и регионална икономика; управление на градското развитие; стратегическо планиране, глобализация и устойчиво развитие;

Образование

Година(и) Степен(и) или диплома(и) / Институция(и)

1998 Социални жилищни политики

Следдипломна специализация, Университет Бирмингам, Великобритания

1994 Жилищни финанси

Следдипломна специализация, Международен съюз за жилищни финанси, Германия

1989 Доктор на науките с дисертация на тема „Пространствена организация на средата на обитаване в зоните на влияние на големите градове в България”

1985-1989 Докторантура

Московски архитектурен институт МАРХИ, Москва, Русия

1979-1983 Магистър по архитектура и градоустройство

Московски архитектурен институт МАРХИ, Москва, Русия

Членство в международни професионални организации

? Съюз на архитектите в България

? Представител на Съюза на архитектите в България в Architects” Council of Europe – заместник председател на работната група по жилищна политика

? Мрежа на енергийните експерти на CECODHAS – Европейско обединение за социални жилища

? Европейска мрежа за жилищни изследвания

Експертиза

? Жилищни системи и жилищна политика в Европейския съюз; експертиза по жилищни системи и жилищни политики в страните от централна и източна Европа;

? Жилищни пазари; управление, планиране и контрол на използването на градските територии;

? Енергийна ефективност на обновяването, управлението и поддръжката на жилищните сгради;

? Устойчиво развитие, планиране и управление на градското развитие и околната среда на икономиките в преход; жилищни финанси и управление на собствеността;

? Създаване, управление, мониторинг, оценка и координация на проекти в условия на мултидисциплинарен подход и международно сътрудничество;

? Създаване на публично-честни партньорства за инвестиционни проекти в областта на създаването на достъпни жилища и жилищно обновяване;

Професионален опит

2004- Директор на фондация „Захарна фабрика”

1994- Управител

Българска жилищна асоциация

1989-1999 Главен експерт

Отдел за градско и жилищно планиране, Национален институт за териториално развитие, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1984-1989 Началник отдел

Териториално планиране и регионално развитие, Окръжна проектантска организация, Шумен

Проекти

Проект

2010-2012 Проект SHELTER

Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС

2010-2012 Проект 3-E HOUSES

Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС

2009-2011 Проект FRESH

Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС

2008-2011 Проект POWER HOUSE EUROPE

Национален координатор, проект в областта на енергийната ефективност в изграждането, управлението и обновяването на социални жилища

2008-2009 Проект „Създаване, прилагане и изпълнение на проект за градска регенерация” Национален координатор, реализиран съвместно от жилищна корпорация ‘Woonbron’, Холандия, и Българска жилищна асоциация с фокус върху интегрираното обновяване на вътрешно кварталните пространства

2007-2011 Проект STACCATO

Партньор по проект за енергийно ефективно обновяване на жилищата с участието на сдруженията на собственици

2007-2010 Проект „Създаване на социална жилищна организация”

Национален координатор, реализиран съвместно от жилищна корпорация ‘Woonbron’, Холандия и Българска жилищна асоциация с фокус върху създаването на социални жилищни организации в България като основни доставчици на социални жилища

2007-2009 Проект TACKOBST

Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС

2006-2008 Проект RESHAPE

Национален координатор, Програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС

2005-2006 Проект „Устойчиво управление на жилищата в България. Подобряване на капацитета на сдруженията на собственици в многоетажните жилищни сгради”

Национален координатор, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация и Фондация Housing+, Холандия, финансиран по Програма MATRA на Министерството на външните работи на Холандия

2002-2004 Проект „Изграждането на партньорства за устойчиво управление на жилищни сгради в етажна собственост”

Национален координатор, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация, жилищна асоциация ‘de Nieuwe Unie’ (Ротердам, Холандия) и жилищна асоциация ‘Woondrecht’ (Дордрехт, Холандия)

1997-1998 Проект „Достъпни жилища в България”

Национален координатор, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация и Ulster Garden Villages Ltd от Северна Ирландия, финансиран в рамките на Британския Ноу-Хау Фонд

1994-1998 Проект „Въвеждане и развитие на неправителствения сектор в създаването на жилища на местно ниво”

Национален координатор, REMDEP проект, реализиран съвместно от Българска жилищна асоциация, NI-CO от Северна Ирландия и Федерацията на жилищните асоциации на Северна Ирландия

1997 Проект „Жилищни и градски индикатори за България”

Национално обследване, изготвено от Световната банка и ПРООН

1996 Проект „Градски жилищни индикатори”

Подробен преглед за град София като част от Прегледа за Източна Европа, изготвен от HABITAT и USAID

1995 Проект „Профил на жилищния сектор в България”

Преглед на жилищния сектор в България в периода на преход към пазарна икономика, изготвен от експерти на БЖА в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и жилищната политика и подкрепата на международен екип от експерти на Икономическата комисия за Европа към ООН

1995 Проект „Енергийна ефективност на строителния сектор в България”

Експертна оценка на жилищния сектор, инициирана от Фондация за енергийна ефективност ЕнЕфект

1993-1999 Проект „Мониторинг на българския жилищен сектор”

Ежегодно осъвременявано обследване на основните характеристики на жилищния пазар, достъпността на жилищата и бюджетите на домакинствата, Национален институт за регионално развитие и жилищна политика

1987-1988 Проект за Регионална стратегия за отдих на Шуменска област

Мениджър за Окръжна проектантска организация, Шумен

1987 Общ градоустройствен план на град Шумен

Мениджър за Окръжна проектантска организация, Шумен

Международни конференции

2007 Жилището като фундаментално право

ALDE, Европейски парламент, Брюксел – Белгия

2007 Социалните жилища: Средство за обединение в ЕС. Новите структурни фондове за периода 2007-2011

CECODHAS, Брюксел – Белгия

2006 Обновяване на социалните жилища: Финансиране и жилищна политика

Конференция, организирана в сътрудничество със CECODHAS, Солун – Гърция

2005 Устойчиво управление на жилищата

MATRA международен семинар, София – България

2009 Energy Globe AWARD – национална награда за реализиран проект за реконструкция на апартаментна жилищна сграда в гр. София

http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/winners-2007/national-awards-prague-09/


Публикации:


Публикации по проекти

Георгиев, Георги (2010) ‘Закон за управление на етажната собственост и енергийна ефективност – какво е необходимо за започване на мащабни обновителни дейности?’, http://www.publics.bg/files/events/0930_GGeorgiev.pdf

Georgiev, Georgi (2009) ‘Bulgarian National Book of Recommendations’. Final report within TACKOBST project, summarizing the recommendations about the necessary steps in the field of energy efficiency in residential buildings, http://www.tackobst.eu/publications-1/all-in-one/deliverables-wp2-3.4/

Georgiev, Georgi (2009) ‘Bulgarian Pedagogical Guide’. Report within TACKOBST project, analyzing the pilot developments in the field of energy efficient renovation of residential buildings,

http://www.tackobst.eu/publications-1/all-in-one/deliverables-wp5/Bulgarian%20version%20Pedagogical%20Guide.pdf/view

Georgiev, Georgi (2008) ‘Cross-country Retrofitting Strategies Report. Bulgaria. Policy Paper’. Final report within RESHAPE project (Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD)

http://www.reshape-social-housing.eu/deliverables/

Georgiev, Georgi (1996) ‘Country Profile Studies – Bulgaria’. Investigation in co-authorship of the housing sector in Bulgaria in the period of transition to market economy within a project of the United Nations – Economic Commission for Europe – Committee on Human Settlements http://live.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/bulgaria/welcome.html

Публикации в специализирани издания

Георгиев, Георги (2005) ‘За жилището в архитектурата на София след 1989 г.’, сп. „Имоти”, бр. 3, с. 40-41.

Георгиев, Георги (1996) ‘Обновяване на панелни жилищни сгради’, Годишник на Националния център по териториално развитие и жилищна политика.

Georgiev, Georgi (1996) ‘Chasing the Market. Housing Privatization in Bulgaria’, in Clapham, D., J. Hegedus, K. Kintrea, and I. Tosics (eds.) Privatization of Housing in Central and Eastern Europe/with S.Motev and S.Tsenkova/ Westport CT: Greenwood Press, pp. 97-119.

Георгиев, Георги (1987) ‘За някои проблеми на нормативната база при организация на обитаването в зоната на влияние на големите градове’, в: Териториално и селищно устройство и архитектура, Издание на Комитета по териториално и селищно устройство, КНИПИАТ "Главпроект", КНИПИ "Софпроект", КНИПИТУГА, бр. 4-5, с.30-33.

Публикации на доклади от конференции

Георгиев, Георги (1998) ‘Жилищните сдружения с съвременния контекст на България’, в: Нови средства за финансиране и кредитиране на социални жилища, Международна академия по архитектура, Британски Ноу-Хау фонд, фондация „Геяполис” и фондация „Отворено общество”, София, с. 35-41.

Georgiev, Georgi (2006) ‘Financial Possibilities for Energy Efficiency in Residential Housing Stock’; International conference “Removing Barriers to Residential Energy Efficiency in Central and Eastern Europe”, Kiev (6-7 February). http://www.munee.org/files/Georgiev_REEEP_English.pdf

Georgiev, Georgi (1996) ‘Sustainable Housing for Sustainable Society’, in Housing: Levels of perspective. Proceedings ENHR Young housing Researchers. Amsterdam: AME Amsterdam Study Center for Metropolitan Environment.

Georgiev, Georgi (1993) ‘Development of Bulgarian Housing Market in the Time of Transition’, in Proceedings from the Intensive Summer Course on Housing Policy and Housing Markets, Wassenaar

Georgiev, Georgi (1993) ‘Evaluation of the Present Condition of Bulgarian Housing Sector’, report in co-authorship edited by the National Center for territorial development and housing policy for the United Nations – Economic Commission for Europe – Committee on Human Settlements

Georgiev, Georgi (1991) ‘Functional Integration in Current Urban Development’, proceedings from the Symposium "Capitals of Future Europe", Sofia, 8-11 October

Курсове от текущия семестър: