Семиотика

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност за професионална изследователска и преподавателска квалификация в семиотичната теория и много нейни интердисциплинарни направления в областта на хуманитаристиката и социалните изследвания. Тя е особено подходяща за кандидати с амбиция за академична кариера, тъй като съчетава голямо разнообразие от теми със строг методологичен стандарт на изследователския труд. Предлагат се форми на обучение, които изискват двупосочна активност и ангажираност с учебната програма както от страна на преподавателите, така и от страна докторантите. Програмата има изявено международен характер.

прочети още
Семиотика