Музика

Кратко представяне на програмата:

Бакалавърска програма "Музика" предлага обучение по следните специалности:

1. Тонрежисура

2. Музикално продуцентство

3. Електронна и компютърна музика

4. Цигулка

5. Пиано

6. Струнни инструменти

7. Духови инструменти

8. Китара

9. Поп и джаз клавишни инструменти

10. Ударни инструменти

11. Класическо пеене

12. Поп и джаз пеене

13. Фолклорно пеене

14. Народни танци

15.C Композиция

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра, както и практически курсове в областта на музикалната теория и история, практически индивидуални курсове, специален цикъл от курсове по сценична интерпретация и практически курсове в областта на музикалната практика. През третата и четвъртата година обучението се организира в два основни модула от пети до седми семестър и четири специализации в осми семестър, в които студентите избират да се обучават в една от предлаганите дванадесет специализации.

прочети още
Музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUCB057 Семинари: Научни семинари - І част MUCB062 Семинари: Научни семинари - ІІ MUCB067 Семинари: Научни семинари - ІІI MUCB071 Семинари: Научни семинари - ІV MUSB011 Музиката от древността до барока MUSB018 Музиката през XVIII и началото на XIX век MUSB507 Работа по проект - I част MUSB607 Работа по проект - II част MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част MUSB702 Специфика на европейските проекти MUSB800 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІV част MUSB806 Тематичен музикален проект MUSB828 Музикален продуцент MUSB888 Разработване на проекти по мениджмънт MUSB890 Музика в медиите и дигиталните индустрии MUSB917 Работа по проект - III част MUSB957 Работа по проект - IV част
 • проф. Явор Конов, д.н. GENB040 Музика, култура, изкуство MUCB057 Семинари: Научни семинари - І част MUCB062 Семинари: Научни семинари - ІІ MUCB067 Семинари: Научни семинари - ІІI MUCB071 Семинари: Научни семинари - ІV MUSB350 Обща история на музиката - ІІІ част MUSB450 Обща история на музиката - ІV част MUSB534 Музикален анализ - І част MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част MUSB734 Полифония - I част MUSB800 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІV част MUSB834 Полифония - ІІ част
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSB001CS Класическо пеене MUSB006CS Класическо пеене MUSB014CS Класическо пеене MUSB021CS Класическо пеене MUSB055CS Класическо пеене MUSB065CS Класическо пеене MUSB075CS Класическо пеене MUSB085CS Класическо пеене MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB817 Музикална и танцова практика
 • проф. д-р Васил Гарнизов GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Веселина Манева MUSB792 Законодателство в музикалните изкуства MUSB889 Управление на изпълнителските права
 • проф. д-р Георги Арнаудов GENB032 Композиция в музикалното изкуство MUCB055C Композиция MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB065C Композиция MUCB066 Стаж - І част MUCB071 Семинари: Научни семинари - ІV MUCB072 Стаж - ІІ част MUCB075C Композиция MUCB085C Композиция MUSB001C Композиция MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB006С Композиция MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB014C Композиция MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ) MUSB021C Композиция MUSB039 Музикална теория - I част MUSB059 Музикална теория - ІІ част MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба) MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част MUSB533 Хармония - I част MUSB534 Музикален анализ - І част MUSB548 Сценична интерпретация – V част MUSB552 Сценична интерпретация - VI част MUSB565 Сценична интерпретация - VII част MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB630 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІ част MUSB633 Хармония - II част
 • проф. д-р Георги Петков MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUCB065 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IІ част MUCB070 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IIІ част MUCB075 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IV част MUSB001FM Фолклорни музикални изкуства MUSB006FM Фолклорни музикални изкуства MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства MUSB014FM Фолклорни музикални изкуства MUSB019 Музика и танц в българските фолклорни изкуства MUSB021FM Фолклорни музикални изкуства MUSB055FM Фолклорни музикални изкуства MUSB065FM Фолклорни музикални изкуства MUSB075FM Фолклорни музикални изкуства MUSB085FM Фолклорни музикални изкуства MUSB549 Музикална фолклористика I част MUSB649 Музикална фолклористика II част MUSB730 Компютърни нотни програми - I част MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB830 Компютърни нотни програми - ІІ част
 • проф. д-р Марин Маринов MUSB045 Практическа физика и математика
 • проф. д-р Марио Хосен MUSB001S Струнни инструменти MUSB001V Цигулка MUSB006S Струнни инструменти MUSB006V Цигулка MUSB014S Струнни инструменти MUSB014V Цигулка MUSB021S Струнни инструменти MUSB021V Цигулка MUSB055S Струнни инструменти MUSB055V Цигулка MUSB065S Струнни инструменти MUSB065V Цигулка MUSB075S Струнни инструменти MUSB075V Цигулка MUSB085S Струнни инструменти MUSB085V Цигулка MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB055P Пиано MUSB065P Пиано MUSB075P Пиано MUSB085P Пиано MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB606 Работа с публики MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB789 Продуцентство и мениджмънт в електронните медии MUSB793 Източници за финансиране в музиката MUSB806 Тематичен музикален проект MUSB828 Музикален продуцент MUSB890 Музика в медиите и дигиталните индустрии
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB055EC Електронна и компютърна музика MUSB065EC Електронна и компютърна музика MUSB075EC Електронна и компютърна музика MUSB085EC Електронна и компютърна музика MUSB416 Моделиране и дигитализиране на творческия процес MUSB547 Компютърно програмиране и музициране на синтезатор - І част MUSB733 Софтуер за аудиодизайн - ІІ част
 • проф. д-р Стефан Драгостинов MUCB055C Композиция MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB065C Композиция MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUCB075C Композиция MUCB085C Композиция MUSB001C Композиция MUSB006С Композиция MUSB014C Композиция MUSB021C Композиция MUSB351 Инструментознание MUSB451 Инструментознание MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част MUSB630 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІ част
 • проф. д-р Сузана Клинчарова MUSB055S Струнни инструменти MUSB065S Струнни инструменти MUSB075S Струнни инструменти MUSB085S Струнни инструменти
 • проф. Людмил Ангелов MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB055P Пиано MUSB065P Пиано MUSB075P Пиано MUSB085P Пиано MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част
 • доц. д-р Ангел Заберски MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUSB001K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB006К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB014К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB021К Поп и джаз клавишни инструменти MUSB055K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB065K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB075K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB085K Поп и джаз клавишни инструменти MUSB153 История на джаза - І част MUSB253 История на джаза - ІІ част MUSB533 Хармония - I част MUSB633 Хармония - II част
 • доц. д-р Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра
 • доц. д-р Емил Трайчев MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB681 Музикална акустика II част MUSB684 Студио MUSB784 Студио MUSB881 Компютърни системи в звукозаписа MUSB883 Студийна техника и технологии II част MUSB884 Студио MUSB892 Звукови монтажи
 • доц. д-р Нина Найденова MUCB058 Проект - Музикално-театрално ателие - І част MUCB063 Проект - Музикално-театрално ателие - IІ част MUCB068 Проект - Музикално-театрално ателие - IIІ част MUCB073 Проект - Музикално-театрално ателие - IV част MUSB005 Актьорско майсторство MUSB010 Актьорско майсторство MUSB017 Актьорско майсторство MUSB024 Актьорско майсторство MUSB078 Сценична интерпретация - I част (работа с музикален и танцов текст) MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба) MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB548 Сценична интерпретация – V част MUSB552 Сценична интерпретация - VI част MUSB565 Сценична интерпретация - VII част MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB570 Актьорско майсторство - I част MUSB587 Мениджмънт на музикалните изкуства MUSB591 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - I част MUSB670 Актьорско майсторство - II част MUSB691 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - II част MUSB770 Актьорско майсторство - III част MUSB870 Актьорско майсторство - IV част
 • доц. д-р Росица Бечева MUCB083 Проект: Студио - І част MUCB088 Проект: Студио - IІ част MUCB093 Проект: Студио - IIІ част MUCB096 Проект: Студио - IV част MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB039 Музикална теория - I част MUSB055EC Електронна и компютърна музика MUSB059 Музикална теория - ІІ част MUSB065EC Електронна и компютърна музика MUSB075EC Електронна и компютърна музика MUSB085EC Електронна и компютърна музика MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB547 Компютърно програмиране и музициране на синтезатор - І част MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • доц. Димитър Василев MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUCB083 Проект: Студио - І част MUCB088 Проект: Студио - IІ част MUCB093 Проект: Студио - IIІ част MUCB096 Проект: Студио - IV част MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB441 Звук / микрофонна техника - II част MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB584 Студио MUSB680 Основи на тонрежисурата II част MUSB681 Музикална акустика II част MUSB682 Звукотехника II част MUSB684 Студио MUSB701 Софтуер за аудиодизайн MUSB781 Пространствена акустика MUSB783 Студийна техника и технологии I част MUSB784 Студио MUSB881 Компютърни системи в звукозаписа MUSB883 Студийна техника и технологии II част MUSB884 Студио MUSB892 Звукови монтажи
 • гл. ас. д-р Ана Линчева MUCB058 Проект - Музикално-театрално ателие - І част MUCB063 Проект - Музикално-театрално ателие - IІ част MUCB068 Проект - Музикално-театрално ателие - IIІ част MUCB073 Проект - Музикално-театрално ателие - IV част MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB078 Сценична интерпретация - I част (работа с музикален и танцов текст) MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба) MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB533 Хармония - I част MUSB534 Музикален анализ - І част MUSB548 Сценична интерпретация – V част MUSB552 Сценична интерпретация - VI част MUSB565 Сценична интерпретация - VII част MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB570 Актьорско майсторство - I част MUSB633 Хармония - II част MUSB634 Музикален анализ - II част MUSB670 Актьорско майсторство - II част MUSB770 Актьорско майсторство - III част MUSB870 Актьорско майсторство - IV част
 • гл. ас. д-р Златка Златкова MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUCB065 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IІ част MUCB070 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IIІ част MUCB075 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IV част MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUCB059 Проект: Поп/джаз ателие - І част MUCB064 Проект: Поп/джаз ателие - IІ част MUCB069 Проект: Поп/джаз ателие - IIІ част MUCB074 Проект: Поп/джаз ателие - IV част MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене MUSB515 Вокални /оперни ансамбли - I част MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB615 Вокални /оперни ансамбли - II част MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB715 Вокални /оперни ансамбли - III част MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB815 Вокални/оперни ансамбли - IV част MUSB817 Музикална и танцова практика
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUCB065 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IІ част MUCB070 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IIІ част MUCB075 Проект: Концерти, конкурси и участия в майстрокси класове- IV част MUSB001FD Фолклорни танцови изкуства MUSB006FD Фолклорни танцови изкуства MUSB012 Структура и развитие на българските фолклорни изкуства MUSB014FD Фолклорни танцови изкуства MUSB019 Музика и танц в българските фолклорни изкуства MUSB021FD Фолклорни танцови изкуства MUSB055FD Фолклорни танцови изкуства MUSB065FD Фолклорни танцови изкуства MUSB075FD Фолклорни танцови изкуства MUSB085FD Фолклорни танцови изкуства MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB536 Хореографска импровизация - І част MUSB556 Основи на танцовото изкуство - І част MUSB558 Български екзерсис - I част MUSB561 Хореографска композиция - I част MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB632 Хореографска композиция и режисура - ІІ част MUSB655 Основи на танцовото изкуство - ІІ част MUSB658 Български екзерсис - II част MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB753 Методика на обучението по музика и танц MUSB763 Обработка на български народни танци - I част MUSB817 Музикална и танцова практика MUSB863 Обработка на български народни танци - II част
 • гл. ас. д-р Методи Методиев GENB026 Човешката култура
 • гл. ас. д-р Нели Маринкова MUCB059 Проект: Поп/джаз ателие - І част MUCB064 Проект: Поп/джаз ателие - IІ част MUCB069 Проект: Поп/джаз ателие - IIІ част MUCB074 Проект: Поп/джаз ателие - IV част MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова MUSB001EC Електронна и компютърна музика MUSB006EC Електронна и компютърна музика MUSB014EC Електронна и компютърна музика MUSB021EC Електронна и компютърна музика MUSB547 Компютърно програмиране и музициране на синтезатор - І част MUSB733 Софтуер за аудиодизайн - ІІ част
 • д-р Ермила Швайцер MUCB056 Практика - І част MUCB061 Практика - ІІ част MUCB066 Стаж - І част MUCB072 Стаж - ІІ част MUSB001P Пиано MUSB006P Пиано MUSB014P Пиано MUSB021P Пиано MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB513 Камерни ансамбли - І част MUSB515 Вокални /оперни ансамбли - I част MUSB613  Камерни ансамбли - ІІ част MUSB615 Вокални /оперни ансамбли - II част MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част MUSB715 Вокални /оперни ансамбли - III част MUSB813 Камерни ансамбли - ІV част MUSB815 Вокални/оперни ансамбли - IV част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUCB059 Проект: Поп/джаз ателие - І част MUCB064 Проект: Поп/джаз ателие - IІ част MUCB069 Проект: Поп/джаз ателие - IIІ част MUCB074 Проект: Поп/джаз ателие - IV част MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене
 • д-р Кохар Андонян-Краджян MUSB001S Струнни инструменти MUSB006S Струнни инструменти MUSB014S Струнни инструменти MUSB021S Струнни инструменти MUSB055S Струнни инструменти MUSB065S Струнни инструменти MUSB075S Струнни инструменти MUSB085S Струнни инструменти
 • д-р Милко Милков MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика MUSB524 Музикална и танцова практика MUSB617 Музикална и танцова практика MUSB717 Музикална и танцова практика MUSB817 Музикална и танцова практика
 • д-р Наталия Афеян MUSB001CS Класическо пеене MUSB006CS Класическо пеене MUSB014CS Класическо пеене MUSB021CS Класическо пеене MUSB055CS Класическо пеене MUSB065CS Класическо пеене MUSB075CS Класическо пеене MUSB085CS Класическо пеене
 • д-р Павлина Величкова MUSB002 Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника) MUSB007 Музикални елементи и солфеж (интониране) MUSB013 Музикални елементи и солфеж (ритмика и метрика) MUSB020 Музикални елементи и солфеж (слухов анализ) MUSB507 Работа по проект - I част MUSB587 Мениджмънт на музикалните изкуства MUSB591 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - I част MUSB607 Работа по проект - II част MUSB691 Маркетингови стратегии и практики в музикалните изкуства - II част MUSB693 Продуцентство MUSB702 Специфика на европейските проекти MUSB793 Източници за финансиране в музиката MUSB806 Тематичен музикален проект MUSB888 Разработване на проекти по мениджмънт MUSB890 Музика в медиите и дигиталните индустрии MUSB917 Работа по проект - III част MUSB957 Работа по проект - IV част
 • преп. Илиана Тодорова-Байчева MUSB046 Музикална и танцова практика MUSB047 Музикална и танцова практика MUSB048 Музикална и танцова практика MUSB049 Музикална и танцова практика
 • преп. Камелия Тодорова MUCB059 Проект: Поп/джаз ателие - І част MUCB064 Проект: Поп/джаз ателие - IІ част MUCB069 Проект: Поп/джаз ателие - IIІ част MUCB074 Проект: Поп/джаз ателие - IV част MUSB001PS Поп и джаз пеене MUSB006PS Поп и джаз пеене MUSB014PS Поп и джаз пеене MUSB021PS Поп и джаз пеене MUSB055PS Поп и джаз пеене MUSB065PS Поп и джаз пеене MUSB075PS Поп и джаз пеене MUSB085PS Поп и джаз пеене
 • преп. Симеон Симеонов MUSB024 Актьорско майсторство MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба) MUSB080 Сценична интерпретация - III част (работа със сценично пространство) MUSB081 Сценична интерпретация - IV част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB548 Сценична интерпретация – V част MUSB552 Сценична интерпретация - VI част MUSB565 Сценична интерпретация - VII част MUSB566 Сценична интерпретация – VIII част (работа с музикални технологии и мултимедия в сценично пространство) MUSB570 Актьорско майсторство - I част MUSB670 Актьорско майсторство - II част MUSB770 Актьорско майсторство - III част MUSB870 Актьорско майсторство - IV част
 • Борислав Петров MUSB001PI Ударни инструменти MUSB006PI Ударни инструменти MUSB014PI Ударни инструменти MUSB021PI Ударни инструменти MUSB055PI Ударни инструменти MUSB065PI Ударни инструменти MUSB075PI Ударни инструменти MUSB085PI Ударни инструменти
 • Валери Градинарски MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара MUSB055G Китара MUSB065G Китара MUSB075G Китара MUSB085G Китара
 • Вилислав Гълъбов MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част MUSB680 Основи на тонрежисурата II част
 • Кирил Янев MUSB045 Практическа физика и математика MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB441 Звук / микрофонна техника - II част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB584 Студио MUSB682 Звукотехника II част MUSB684 Студио MUSB781 Пространствена акустика MUSB784 Студио MUSB884 Студио MUSB892 Звукови монтажи
 • Найден Тодоров MUSB515 Вокални /оперни ансамбли - I част MUSB615 Вокални /оперни ансамбли - II част MUSB715 Вокални /оперни ансамбли - III част MUSB815 Вокални/оперни ансамбли - IV част
 • Нелка Петкова MUSB085FM Фолклорни музикални изкуства
 • Николай Шейнов MUSB001G Китара MUSB006G Китара MUSB014G Китара MUSB021G Китара
 • Симеон Симеонов MUCB058 Проект - Музикално-театрално ателие - І част MUCB063 Проект - Музикално-театрално ателие - IІ част MUCB068 Проект - Музикално-театрално ателие - IIІ част MUCB073 Проект - Музикално-театрално ателие - IV част MUSB005 Актьорско майсторство MUSB010 Актьорско майсторство MUSB017 Актьорско майсторство
 • Симеон Симеонов MUSB078 Сценична интерпретация - I част (работа с музикален и танцов текст)
 • Явор Желев MUSB001W Духови инструменти MUSB006W Духови инструменти MUSB014W Духови инструменти MUSB021W Духови инструменти MUSB055W Духови инструменти MUSB065W Духови инструменти MUSB075W Духови инструменти MUSB085W Духови инструменти