Визуални изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Изразните средства в изобразителното изкуство, Древните цивилизации; практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката, илюстрацията, керамиката, стъклото, порцелана, плаката и рекламния дизайн, сценичния дизайн, основни компютърни курсове и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в шест модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Визуални изкуства
 • проф. Кристиан Банков, д.н. VIPB784 Търговската марка: визия и комуникация
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB981 Практически курс "Дизайн на комплексни обекти в градска среда" ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора"
 • проф. д-р Грета Дерменджиева VIPB765 Графичен дизайн и предпечат - І част VIPB865 Графичен дизайн и предпечат - ІІ част VIPB882 Печат и предпечат
 • проф. д-р Ирина Генова VIPB938 Изкуството днес - съвременни арт практики и форуми. Делът на публиката
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства VIPB067 Керамика и порцелан. Дигитални форми, I част VIPB069 Керамика и порцелан. Дигитални форми, II част VIPB450 Практика по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB454 Практика по керамика и точарски техники в УПИЗ или във фирма по договор VIPB456 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB458 Проект: Керамика и порцелан. Смесени техники VIPB459 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB905 Съвременни форми в рисунката I част VIPB907 Керамика VIPB908 Порцелан VIPB909 Древен и съвременен знак и форма VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част VIPB912 Технология на керамиката и порцелана в предприятие или в УПИЗ на НБУ VIPB918 Керамика и порцелан VIPB921 Стилизация на формата VIPB923 Керамика VIPB927 Окислителни и редукционни техники в керамиката и порцелана VIPB928 Основни техники на глазиране VIPB929 Леене и формообразуване във фината керамика I част VIPB931 Рисунка и ситопечат върху керамични и порцеланови повърхности VIPB932 Колажни техники върху керамика и порцелан I част VIPB934 Фотографски техники върху порцеланови повърхности VIPB935 Окислителни и редукционни техники в керамиката и порцелана VIPB936 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство VIPB939 Керамика и порцелан. Смесени техники VIPB943 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство II част VIPB955 Керамика и порцелан
 • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPB460 Проект: Стилизация и орнамент VIPB464 Проект: Графично оформление: етикет VIPB585 Стилизация и орнамент VIPB685 Графично оформление:етикет VIPB782 Графично оформление: опаковка VIPB921 Стилизация на формата
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част VIPB529 Европейският авангард в изкуството на ХХ век VIPB824 Стъклото в интериора
 • доц. д-р Венцислав Занков PALB514 Светлината - пространствообразуващ фактор PALB606 Светлина и сянка в сценичния дизайн PALB706 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - І част PALB802 Мултимедийни ефекти в сценичното оформление PALB804 Сценичен дизайн по идея на студентите PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част PALB817 Осветление. Практически занимания VIPB465 Проект: Рисунката в приложната графика - ІІ част VIPB468 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB472 Проект: Композиция в цвят - І част VIPB475 Проект: Композиция в цвят - IІ част VIPB476 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB477 Проект: Живописни композиции - І част VIPB479 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB480 Проект: Живописни композиции - ІI част VIPB483 Проект: Етюдна рисунка - І част VIPB486 Проект: Етюдна рисунка - ІI част VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB502 Разработки по натурни цветни студии VIPB503 Разработки по цветна композиция - натюрморт VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB530 Етюдна рисунка - І част VIPB531 Пластика - І част VIPB548 Специфика на рисунката в графиката VIPB549 Рисунка в приложната графика - I част VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB581 Рисунката в приложната графика - І част VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB602 Разработки по натурни студии VIPB603 Разработки по цветна композиция - портрет VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB623 Рисунката в приложната графика - II част VIPB627 Натурни студии - II част VIPB630 Етюдна рисунка - ІІ част VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB653 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 1 част“ VIPB654 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB655 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB681 Рисунката в приложната графика - ІІ част VIPB710 Мултимедийни системи в цвят - І част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB719 Рисунки - туш, перо и четка VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB820 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - IIчаст VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част VIPB905 Съвременни форми в рисунката I част VIPB917 Скулптурa VIPB924 Скулптура
 • доц. д-р Възкресия Вихърова THEB526 Тематичен проект І част
 • доц. д-р Дамян Дамянов PALB515 Компютърно проектиране в сценичния дизайн VIPB013 Плакат и рекламен дизайн - І част VIPB021 Плакат и рекламен дизайн - IІ част VIPB441 Практика по илюстрация в УПИЗ на НБУ VIPB442 Проект: Печатна графика – I част VIPB443 Практика по графични техники в УПИЗ на НБУ или в графична база VIPB445 Проект: Печатна графика – II част VIPB446 Стаж по оформление на печатно произведение в УПИЗ на НБУ VIPB449 Стаж по илюстрация и графичен дизайн в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB461 Практика по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB462 Проект: Приложна графика: исторически аспекти VIPB463 Практика по рекламна графика в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB466 Стаж по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB467 Проект: Плакат: културен VIPB470 Стаж по графичен дизайн в рекламна агенция по договор VIPB561 Оформление на печатно произведение - І част VIPB565 Печатна графика - І част VIPB566 Шрифт и калиграфия VIPB580 Шрифт - І част VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти VIPB661 Оформление на печатно произведение - ІІ част VIPB665 Печатна графика - II част VIPB666 Алтернативни графични техники - І част VIPB680 Шрифт - ІІ част VIPB722 Плакат: културен VIPB779 Плакат: културен VIPB780 Калиграфия VIPB783 Пиктография VIPB813 Изразни средства и технологии в илюстрирането VIPB814 Графичен синтез и асоциации VIPB880 Типография
 • доц. д-р Динамир Предов VIPB567 Фотография
 • доц. д-р Илия Кожухаров VIPB451 Проект по графичен дизайн в керамиката VIPB453 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB980 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан, 2 част
 • доц. д-р Калина Христова VIPB009 Графика и илюстрация - І част VIPB020 Графика и илюстрация - II част VIPB440 Проект: Графични техники - линогравюра VIPB441 Практика по илюстрация в УПИЗ на НБУ VIPB443 Практика по графични техники в УПИЗ на НБУ или в графична база VIPB444 Проект: Илюстрация: детска книга VIPB446 Стаж по оформление на печатно произведение в УПИЗ на НБУ VIPB447 Проект: Алтернативни графични техники VIPB448 Проект: Графични техники: смесени техники VIPB449 Стаж по илюстрация и графичен дизайн в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB460 Проект: Стилизация и орнамент VIPB461 Практика по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB463 Практика по рекламна графика в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB464 Проект: Графично оформление: етикет VIPB466 Стаж по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB468 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB469 Проект:Графично оформление:портфолио VIPB470 Стаж по графичен дизайн в рекламна агенция по договор VIPB476 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB479 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB562 Илюстрация: типаж, ситуация и среда VIPB579 Плакат: пропаганда VIPB625 Илюстрация: детска книга VIPB653 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 1 част“ VIPB654 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB662 Илюстрация: детска книга VIPB666 Алтернативни графични техники - І част VIPB679 Плакат: социален VIPB720 Илюстрация: Комикс и графична новела VIPB755 Рекламни стратегии VIPB762 Илюстрация: комикс и графична новела VIPB766 Алтернативни графични техники - ІІ част VIPB809 Илюстрация: Артистична илюстрация, фантазни образи VIPB810 Графични техники: смесени техники VIPB811 Плакат: рекламен VIPB813 Изразни средства и технологии в илюстрирането VIPB814 Графичен синтез и асоциации VIPB822 Творчески концепции в рекламата VIPB862 Илюстрация: артистична илюстрация, фантазни форми VIPB879 Плакат: рекламен VIPB883 Рекламната графика в интернет VIPB884 Съвременни тенденции в приложната графика VIPB931 Рисунка и ситопечат върху керамични и порцеланови повърхности
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства VIPB068 Стъклото в изкуството и дизайна, I част VIPB070 Стъклото в изкуството и дизайна, II част VIPB110 Дизайн от стъкло VIPB317 Бижутерство VIPB417 Живописни и графични експерименти - І част VIPB482 Практика по стъкло в ателие/предприятие VIPB484 Проект "Стъкло в архитектурата" VIPB485 Практика по стъкло в ателие/предприятие VIPB487 Стаж по стъкло (силикатни форми) в ателие/предприятие VIPB488 Проект: Живописни и графични експерименти - І част VIPB489 Проект: Стъклото в интериора VIPB490 Стаж по стъкло (силикатни форми) VIPB523 Стъклото като изкуство VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис VIPB525 Стъклото в дизайна VIPB526 Практически курс (тренингов) Стъклото в дизайна VIPB532 Стъклопластика - І част VIPB545 Практически курс (тренингов) Стъклопластика - I част VIPB632 Стъклопластика - ІІ част VIPB657 Проект: "Изработване на мозайка (витраж) от стъкло, 1 част" VIPB658 Проект: "Изработване на мозайка (витраж) от стъкло, 2 част" VIPB659 Проект: "Изработване на мозайка (витраж) от стъкло, 3 част" VIPB729 Витражни техники - І част VIPB732 Стъклопластика - ІІІ част VIPB745 Рисунката в стъклото и други силикатни форми VIPB749 Практически курс (тренингов) Витражни техники - I част VIPB824 Стъклото в интериора VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB832 Стъклопластика - ІV част VIPB951 Живописни и графични техники в стъклото и силикатните форми
 • доц. д-р Кристина Савова PALB703 Уникален театрален костюм - конструиране PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране
 • доц. д-р Ралица Мирчева PALB505 Рисуване и живопис по натура - І част PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB755 Проект:Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB816 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част PALB899 Проект:Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част VIPB004 Живопис - І част VIPB006 Живопис - ІІ част VIPB011 Рисуване по натура - І част VIPB012 Живописен етюд - І част VIPB018 Живописен етюд - ІІ част VIPB060 Рисуване на натюрморт и класически образци VIPB061 Рисуване на глава по натура VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура VIPB064 Рисуване на цяла, облечена фигура VIPB112 Живопис и цветознание - I част VIPB113 Живопис и цветознание - II част VIPB417 Живописни и графични експерименти - І част VIPB468 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB471 Практика в специализирано ателие по живопис и рисуване VIPB472 Проект: Композиция в цвят - І част VIPB473 Практика: пленер - III част VIPB475 Проект: Композиция в цвят - IІ част VIPB476 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB477 Проект: Живописни композиции - І част VIPB479 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB480 Проект: Живописни композиции - ІI част VIPB488 Проект: Живописни и графични експерименти - І част VIPB500 Натурни студии - І част VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB502 Разработки по натурни цветни студии VIPB503 Разработки по цветна композиция - натюрморт VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB514 Цветна хармония - І част VIPB515 Технология на живописта VIPB518 Цвят и композиция в илюстрацията VIPB519 Цвят и композиция във визуалната комуникация - I част VIPB520 Цвят и композиция във визуалната комуникация - I част VIPB551 Натурни студии - I част VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB602 Разработки по натурни студии VIPB603 Разработки по цветна композиция - портрет VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB614 Цветна хармония - ІІ част VIPB627 Натурни студии - II част VIPB649 Цветни техники в илюстрацията VIPB650 Цвят и композиция във визуалната комуникация - II част VIPB653 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 1 част“ VIPB654 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB655 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB801 Разработки по живописна композиция VIPB820 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - IIчаст VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Боряна Минчева PALB616 Дизайн на декор за кино и телевизия
 • доц. Валентин Савчев GENB031 Композиция във визуалните изкуства PALB505 Рисуване и живопис по натура - І част PALB507 Пластични форми в сценична среда PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB614 Практически курс (тренингов): Рисуване и живопис по натура - ІІ част VIPB001 Пластика - I част VIPB002 Пластика - ІІ част VIPB057 Пластика - I част VIPB058 Пластика - II част VIPB066 Пластичната анатомия в рисунката VIPB531 Пластика - І част VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB702 Пространствена пластика VIPB725 Пространствена пластика VIPB731 Пластика - ІІІ част VIPB831 Пластика - ІV част VIPB906 Скулптурата в керамиката
 • доц. Елена Иванова PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB513 История на театрален костюм пред антична и антична епоха PALB519 Практика в театъра на НБУ - Сценографски проект PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част PALB615 История на театрален костюм – Византия, ранно средновековие PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част PALB621 Практика в ателие: Конструиране на средновековен костюм PALB622 Практика в специализирано ателие - Колаж и макетиране в сценичния дизайн PALB703 Уникален театрален костюм - конструиране PALB714 История на Западноевропейския ренесансов костюм PALB715 Проектиране на пространство и декор по ренесансови текстове - Шекспир PALB754 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране PALB813 Практически курс (тренингов): Сценичен дизайн по идея на студенти PALB820 Стаж в театъра на НБУ - Сценичен дизайн по идея на студентите
 • доц. Зарко Узунов PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB519 Практика в театъра на НБУ - Сценографски проект PALB754 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект THEB526 Тематичен проект І част
 • доц. Снежина Петрова THEB727 Тематичен проект II част
 • доц. Христо Добаров VIPB059 Перспективи и софтуерна визуализация
 • доц. Цветан Илиев VIPB469 Проект:Графично оформление:портфолио VIPB683 Рекламна графика: запазен знак/лого VIPB723 Рекламна графика: фирмен стил VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил VIPB812 Графично оформление: портфолио VIPB881 Графично оформление: портфолио
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването"
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис
 • гл. ас. д-р Моника Найденова VIPB555 Стъклото в архитектурата VIPB618 Практически курс (тренингов) Стъклопластика - II част VIPB629 Рисуване върху стъкло VIPB856 Витражни техники - ІІ част
 • гл. ас. д-р Христина Дякова PALB513 История на театрален костюм пред антична и антична епоха PALB515 Компютърно проектиране в сценичния дизайн PALB516 Основи на макетирането и мащаб, I част PALB517 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм I част PALB520 Проект: Основи на макетирането и мащаб, I част PALB604 Триизмерно компютърно програмиране в сценичния дизайн (3D Studio Max) PALB615 История на театрален костюм – Византия, ранно средновековие PALB616 Дизайн на декор за кино и телевизия PALB617 Основи на макетирането и мащаб, II част PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част PALB621 Практика в ателие: Конструиране на средновековен костюм PALB622 Практика в специализирано ателие - Колаж и макетиране в сценичния дизайн PALB623 Проект: Основи на макетирането и мащаб, II част PALB706 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - І част PALB714 История на Западноевропейския ренесансов костюм PALB715 Проектиране на пространство и декор по ренесансови текстове - Шекспир PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB717 Основи на осветлението в Сценичния дизайн PALB718 Макетиране по собствен проект I част PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB753 Проект: Сценичен декор по зададена тема PALB754 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект PALB755 Проект:Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB804 Сценичен дизайн по идея на студентите PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част PALB815 Макетиране по собствен проект II част PALB816 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част PALB817 Осветление. Практически занимания PALB819 Проект: Сценичен декор по свободна тема PALB820 Стаж в театъра на НБУ - Сценичен дизайн по идея на студентите PALB899 Проект:Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част VIPB010 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - І част VIPB014 Сценичен дизайн - І част VIPB016 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - ІІ част VIPB022 Сценичен дизайн - II част VIPB517 Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB584 Компютърна графика: photoshop - І част VIPB648 Векторна графика (Adobe Illustrator) - I част VIPB684 Компютърна графика: Photoshop - ІІ част VIPB703 Стилове в облеклото на Европа, портретна живопис - ХХ в. VIPB709 Компютърни експерименти с таблет - І част VIPB753 Векторна графика (Adobe Illustrator) - II част VIPB754 Компютърна графика: Adobe Illustrator - I част VIPB823 Компютърна графика: Adobe Illustrator - II част VIPB864 Компютърна графика: Illustrator VIPB899 Компютърни експерименти с таблет - ІІ част VIPB904 Съвременно и концептуално изкуство
 • гл. ас. Елена Джобова VIPB745 Рисунката в стъклото и други силикатни форми VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB947 Технология на силикатните форми (стъкло) - 1 част VIPB949 Технология на силикатните форми (стъкло) ІІ част VIPB951 Живописни и графични техники в стъклото и силикатните форми
 • ас. д-р Васил Ангелов VIPB447 Проект: Алтернативни графични техники VIPB448 Проект: Графични техники: смесени техники VIPB547 Графични техники: линогравюра VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB615 Графични техники и печат VIPB660 Графични техники: суха игла VIPB666 Алтернативни графични техники - І част VIPB760 Графични техники: офорт VIPB766 Алтернативни графични техники - ІІ част VIPB810 Графични техники: смесени техники VIPB860 Графични техники: смесени техники
 • ас. д-р Виолета Заранкова VIPB450 Практика по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB451 Проект по графичен дизайн в керамиката VIPB452 Проект: Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB453 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан VIPB455 Проект: Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB456 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB457 Проект: Фотографски техники върху порцеланови повърхности VIPB458 Проект: Керамика и порцелан. Смесени техники VIPB459 Стаж по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирма по договор VIPB584 Компютърна графика: photoshop - І част VIPB684 Компютърна графика: Photoshop - ІІ част VIPB754 Компютърна графика: Adobe Illustrator - I част VIPB823 Компютърна графика: Adobe Illustrator - II част VIPB907 Керамика VIPB908 Порцелан VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB915 Съвременни форми в рисунката II част VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB920 Технология на керамиката и порцелана II част VIPB922 Фотографски техники върху керамични повърхности VIPB928 Основни техники на глазиране VIPB929 Леене и формообразуване във фината керамика I част VIPB930 Дигитални технологии в керамиката и порцелана I част VIPB933 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово VIPB941 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB942 Колажни техники върху керамика и порцелан II част VIPB943 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство II част VIPB944 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB977 3D прототипи VIPB980 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан, 2 част
 • д-р Анжела Данева VIPB523 Стъклото като изкуство
 • д-р Йово Панчев PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB717 Основи на осветлението в Сценичния дизайн
 • д-р Надя Текнеджиева VIPB457 Проект: Фотографски техники върху порцеланови повърхности VIPB934 Фотографски техники върху порцеланови повърхности
 • преп. Станимир Божилов PALB518 Практика в театър и ателие: Живописни и стенописни техники PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB614 Практически курс (тренингов): Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB708 Печатни техники и материали в сценичния декор VIPB004 Живопис - І част VIPB006 Живопис - ІІ част VIPB007 Живопис и стенопис - І част VIPB011 Рисуване по натура - І част VIPB015 Живопис и стенопис - ІІ част VIPB017 Рисуване по натура - ІІ част VIPB018 Живописен етюд - ІІ част VIPB060 Рисуване на натюрморт и класически образци VIPB061 Рисуване на глава по натура VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура VIPB064 Рисуване на цяла, облечена фигура VIPB066 Пластичната анатомия в рисунката VIPB471 Практика в специализирано ателие по живопис и рисуване VIPB473 Практика: пленер - III част VIPB474 Практика в специализирано ателие по стенопис VIPB478 Стаж в специализирано ателие по стенопис VIPB481 Стаж в специализирано ателие по живопис или стенопис VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB515 Технология на живописта VIPB516 Стенописни реализации- мозайка VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB614 Цветна хармония - ІІ част VIPB646 Стенописни реализации- витраж VIPB655 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB701 Разработки по композиционни ескизи VIPB726 Стенописна композиция-I част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB850 Технология на стенописта VIPB898 Стенописна композиция- II част
 • ..... ..... VIPB979 Проект за участие в Международен фестивал на керамиката
 • Алина Папазова VIPB940 Леене и формообразуване във фината керамика II част VIPB945 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство
 • Анжело Красини VIPB317 Бижутерство
 • Габриела Тончева VIPB110 Дизайн от стъкло
 • Георги Гавазов   VIPB755 Рекламни стратегии
 • Диана Василева VIPB651 Пластична разработка на запазен знак, хералдика VIPB807 Практически курс (тренингов) Пластика - IV част
 • Иван Богданов VIPB982 Инструменти за разказване или как да разказваме истории
 • Иво Танчев VIPB667 Полиграфични техники
 • Методи Попов VIPB454 Практика по керамика и точарски техники в УПИЗ или във фирма по договор VIPB916 Точарски техники в съвременната керамика VIPB933 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово VIPB936 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство VIPB943 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство II част
 • Недялко Делчев THEB727 Тематичен проект II част
 • Петър Кесерджиев VIPB517 Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB584 Компютърна графика: photoshop - І част VIPB754 Компютърна графика: Adobe Illustrator - I част VIPB823 Компютърна графика: Adobe Illustrator - II част VIPB883 Рекламната графика в интернет
 • Татяна Димова PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част