Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е резултат от междудепартаментно сътрудничество между департаменти „Антропология“, „Администрация и управление“, „Романистика и германистика“, „Изкуствознание и история на културата“. Тя обхваща курсове, които подготвят специалисти със знания и умения за изпълнението, подготовката, организацията и управлението на дейностите в сферата на екскурзоводството и туристическата анимация – мениджъри.

прочети още
Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация (професионален бакалавър)
 • проф. д-р Екатерина Михайлова BUBB401 Правни анализи
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB002 Културна география на България
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB002 Културна география на България
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова MEPB508Z Музеи и галерии MEPB512Z Практика: Музеи и галерии
 • доц. д-р Васил Гарнизов MEPB105Z Общество, природа и околна среда
 • доц. д-р Венета Сиракова MEPB204Z Втори чужд език (испански) MEPB404Z Втори чужд език (испански) MEPB504Z Втори чужд език (испански) MEPB604Z Втори чужд език (испански)
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB002 Културна география на България MEPB101Z Туризмът - икономически, политически и социални аспекти MEPB104Z Туризъм и културно наследство MEPB213Z Практика: Туризъм и културно наследство
 • доц. д-р Ирина Георгиева MEPB206Z Втори чужд език (руски) MEPB406Z Втори чужд език (руски) MEPB506Z Втори чужд език (руски) MEPB606Z Втори чужд език (руски)
 • доц. д-р Милена Караилиева MEPB101Z Туризмът - икономически, политически и социални аспекти MEPB102Z Туристическа индустрия и предприемачество
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB011 Въведение във финансите
 • доц. д-р Соня Алексиева MEPB104Z Туризъм и културно наследство MEPB213Z Практика: Туризъм и културно наследство MEPB308Z Бизнес комуникации и протокол MEPB409Z Събитиен мениджмънт MEPB411Z Практика: Събитиен мениджмънт MEPB507Z Туристически изложения и културни атракции MEPB513Z Практика: Туристически борси, изложения и културни атракции
 • доц. д-р Татяна Фед MEPB206Z Втори чужд език (руски) MEPB406Z Втори чужд език (руски) MEPB506Z Втори чужд език (руски) MEPB606Z Втори чужд език (руски)
 • доц. д-р Татяна Шалганова MEPB103Z Антична култура по българските земи MEPB512Z Практика: Музеи и галерии
 • доц. д-р Тома Томов MEPB307Z Поклонници, поклоннически маршрути и свети места на Балканите
 • гл. ас. д-р Виктор Аврамов MEPB102Z Туристическа индустрия и предприемачество
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов MEPB001Z Френски език MEPB002Z Френски език MEPB004Z Френски език MEPB005Z Френски език MEPB006Z Френски език - професионална терминология и комуникация MEPB202Z Втори чужд език (френски) MEPB212Z Самостоятелна работа по първи чужд език (френски език) MEPB402Z Втори чужд език (френски) MEPB502Z Втори чужд език (френски) MEPB602Z Втори чужд език (френски)
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MEPB101Z Туризмът - икономически, политически и социални аспекти MEPB106Z Маркетинг на туристическите услуги MEPB507Z Туристически изложения и културни атракции MEPB513Z Практика: Туристически борси, изложения и културни атракции
 • гл. ас. Анелия Ламбова MEPB100Z Немски език MEPB200Z Немски език MEPB201Z Втори чужд език (немски) MEPB211Z Самостоятелна работа по първи чужд език (немски език) MEPB400Z Немски език MEPB401Z Втори чужд език (немски) MEPB500Z Немски език MEPB501Z Втори чужд език (немски) MEPB600Z Немски език - професионална терминология и комуникация MEPB601Z Втори чужд език (немски)
 • гл. ас. Станимир Мичев MEPB204Z Втори чужд език (испански) MEPB404Z Втори чужд език (испански) MEPB504Z Втори чужд език (испански) MEPB604Z Втори чужд език (испански)
 • ас. Петя Петкова - Сталева MEPB205Z Втори чужд език (италиански) MEPB405Z Втори чужд език (италиански) MEPB505Z Втори чужд език (италиански) MEPB605Z Втори чужд език (италиански)
 • преп. Десислава Илиева MEPB410Z Практика: Видове туристическа анимация MEPB412Z Практика: Организация и управление на туристическа анимация MEPB511Z Практика: Екскурзоводство MEPB609Z Преддипломен стаж и туристически маршрут на чужд език
 • преп. Диан Карагеоргиев MEPB001Z Френски език MEPB002Z Френски език MEPB004Z Френски език MEPB005Z Френски език MEPB006Z Френски език - професионална терминология и комуникация MEPB202Z Втори чужд език (френски) MEPB212Z Самостоятелна работа по първи чужд език (френски език) MEPB402Z Втори чужд език (френски) MEPB502Z Втори чужд език (френски) MEPB511Z Практика: Екскурзоводство MEPB602Z Втори чужд език (френски) MEPB609Z Преддипломен стаж и туристически маршрут на чужд език
 • преп. Здравка Банчева MEPB410Z Практика: Видове туристическа анимация MEPB412Z Практика: Организация и управление на туристическа анимация MEPB511Z Практика: Екскурзоводство MEPB609Z Преддипломен стаж и туристически маршрут на чужд език
 • преп. Любка Славова MEPB208Z Организация и управление на екскурзоводското обслужване MEPB407Z Организация и управление на туристическата анимация MEPB412Z Практика: Организация и управление на туристическа анимация MEPB509Z Основни туристически маршрути в България MEPB511Z Практика: Екскурзоводство MEPB609Z Преддипломен стаж и туристически маршрут на чужд език
 • преп. Славянка Стамова MEPB510Z Професионална етика и туристическо поведение
 • преп. Христина Янисова MEPB203Z Втори чужд език (новогръцки) MEPB403Z Втори чужд език (новогръцки) MEPB503Z Втори чужд език (новогръцки) MEPB603Z Втори чужд език (новогръцки)
 • Росица Цанкова BATB619 Правно регламентиране на туристическата дейност