История и археология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Въведение в археологията, Митология и религия, Историческо познание, История на България, Древните цивилизации, Антропология, Държавно и публично управление, Политология; общообразователни курсове от областта на хуманитарните науки, древната и новата история. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
История и археология
 • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB002 Увод в праисторията ARHB101 Началото на човешката цивилизация ARHB521 Праистория на Близкия Изток ARHB531 Неолит на Балканите ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB727 Скално и мобилно изкуство в праисторията
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание HISB001 Исторически извори HISB417 Българското общество, нация и държава в ново и най-ново време HISB620 Възрожденската идея на българите HISB627 Практика в архиви HISB631 Светът на възрожденския българин HISB718 Дипломатическа история на България HISB723 Раждането на парламентарната демокрация HISB724 Семинар "in situ" - IІI част HISB725 Стаж HISB800 Проект: „История и памет“ HISB817 Семинар "in situ" – IV част HISB818 Стаж
 • проф. д-р Румен Генов HISB012 Нова и най-нова история HISB517 Религия, политика, личности: от Уиклиф до Ришельо
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Цветанка Чолова ARHB021 История и археология на средновековна Европа HISB320 История и археология на Византия HISB622 Югоизточна Европа през средните векове
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. HISB500 Семинар "История и съвременност" - І част HISB516 Практика в архиви HISB714 Историята и нейните интерпретатори HISB725 Стаж HISB811 Международни отношения през XX в. HISB816 История на настоящето
 • доц. д-р Боян Думанов ARHB018 Геодезически методи и картиране в археологията ARHB019 От колекционерство към археология ARHB021 История и археология на средновековна Европа ARHB523 Археология на българското средновековие ARHB527 Класически езици и археология ARHB550 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB619 Византийска археология ARHB634 Археология на късната античност ARHB659 Практика "Археологически проучвания " ARHB660 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB661 Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB707 Българският средновековен град ARHB764 Стаж „Археологически обекти“ ARHB765 Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB832 Археология на Великото преселение на народите ARHB869 Стаж "Теренни археологически проучвания" ARHB870 Проект "Приложение на оптически измервателни уреди в археологията" HISB320 История и археология на Византия
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HISB011 Международни отношения през XIX век HISB044 Европа на идеите и идеите за Европа HISB416 Новото време и балканските нации HISB500 Семинар "История и съвременност" - І част HISB536 Етнически и религиозни общности на Балканите HISB610 Развитие на институционалната система в България HISB623 Политика на насилие - XIX-XX в. HISB625 Войната - мистика и лудост HISB627 Практика в архиви HISB708 Великите сили и българския национален въпрос HISB718 Дипломатическа история на България HISB724 Семинар "in situ" - IІI част HISB725 Стаж HISB800 Проект: „История и памет“ HISB804 Балканите в двуполюсния свят HISB812 Изграждането на обединена Европа HISB818 Стаж HISB821 Религиите в България HISB822 Териториалното статукво на Балканите след 1878 г. - политически фактори, войни и договори
 • доц. д-р Живко Лефтеров GENB022 История на България HISB009 Балканите ХХ в. HISB044 Европа на идеите и идеите за Европа HISB416 Новото време и балканските нации HISB420 Библиотеки и архиви в България HISB516 Практика в архиви HISB540 Нации и революции през ХІХ век HISB625 Войната - мистика и лудост HISB701 Българската държава и вероизповедните общности HISB704 Югоизточна Европа между двете световни войни HISB719 Забраненото (забравено) знание HISB724 Семинар "in situ" - IІI част HISB725 Стаж HISB800 Проект: „История и памет“ HISB803 Студената война HISB812 Изграждането на обединена Европа HISB817 Семинар "in situ" – IV част HISB818 Стаж HISB821 Религиите в България
 • доц. д-р Зарко Ждраков HISB310 Формиране на културното наследство HISB511 Културното наследство в българските земи HISB519 Семинар "in situ" - І част HISB616 Култура и изкуство на Ренесанса HISB626 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB627 Практика в архиви HISB628 Семинар "in situ" - IІ част HISB700 Семинар "Културно наследство"
 • доц. д-р Илиян Боянов ARHB008 Античният свят ARHB011 Класическа археология ARHB014 Увод в нумизматиката ARHB505 Археология на Древна Елада ARHB527 Класически езици и археология ARHB551 Семинар "Монетна иконография" ARHB633 Римска археология ARHB659 Практика "Археологически проучвания " ARHB660 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB743 Археологически аспекти на римското изкуство ARHB744 Римска архитектура ARHB764 Стаж „Археологически обекти“ ARHB765 Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB869 Стаж "Теренни археологически проучвания" GENB020 Въведение в археологията
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов HISB009 Балканите ХХ в. HISB711 Коминтернът, СССР и Балканите
 • доц. д-р Петър Николов GENB022 История на България
 • доц. д-р Светла Янева GENB022 История на България HISB001 Исторически извори HISB006 Османската империя и Балканите HISB314 Българите през ХV - ХVІІІ в. HISB514 Османската империя и Европа HISB516 Практика в архиви HISB519 Семинар "in situ" - І част HISB613 Реформи и кризи в Османската империя HISB624 Османската империя - институции и всекидневие HISB626 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB628 Семинар "in situ" - IІ част HISB631 Светът на възрожденския българин HISB700 Семинар "Културно наследство" HISB725 Стаж
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB013 Нови археологически музей ARHB020 Човекът и метала. Европа през V - II хил. пр. Хр. ARHB521 Праистория на Близкия Изток ARHB550 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB552 Практика "Графична документация на праисторически артефакти" ARHB632 Ранножелязната епоха в Югоизточна Европа ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB659 Практика "Археологически проучвания " ARHB730 Бронзовата епоха в Югоизточна Европа ARHB731 Егейски цивилизации. Егеида през бронзовата епоха ARHB764 Стаж „Археологически обекти“ ARHB765 Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB839 Археология на Гърция през геометричната епоха ARHB868 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB869 Стаж "Теренни археологически проучвания"
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB005 Източните Балкани в І-во хилядолетие пр. Хр. ARHB018 Геодезически методи и картиране в археологията ARHB022 Интердисциплинарни изследвания в археологията ARHB023 Елинистическото злато ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB613 Строителство и архитектура в Древна Тракия ARHB635 Погребални обреди в Древна Тракия през І хил. пр. Хр. ARHB636 Тракийска археология ARHB659 Практика "Археологически проучвания " ARHB661 Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB741 Тракийски гробници и съкровищници ARHB748 Тракийска гробнична архитектура ARHB763 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB764 Стаж „Археологически обекти“ ARHB765 Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB822 Археометрични изследвания ARHB830 Гръцка колонизация ARHB869 Стаж "Теренни археологически проучвания" ARHB870 Проект "Приложение на оптически измервателни уреди в археологията"
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB012 Нова и най-нова история HISB044 Европа на идеите и идеите за Европа HISB541 Историографията в Европа през ХІХ и ХХ век -теми и автори HISB621 Малките нации в Европа в края на ХІХ и началото на ХХ век HISB627 Практика в архиви HISB628 Семинар "in situ" - IІ част HISB700 Семинар "Културно наследство" HISB800 Проект: „История и памет“ HISB802 Светът на мегамитовете - идеи, общество, институции HISB812 Изграждането на обединена Европа HISB817 Семинар "in situ" – IV част HISB818 Стаж
 • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB002 Увод в праисторията ARHB015 Нови археологически проучвания ARHB531 Неолит на Балканите ARHB550 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB552 Практика "Графична документация на праисторически артефакти" ARHB604 Археологическа документация ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB659 Практика "Археологически проучвания " ARHB722 Системи на снабдяване и обмен в праисторията ARHB727 Скално и мобилно изкуство в праисторията ARHB764 Стаж „Археологически обекти“ ARHB765 Семинар "Сравнителен анализ на археологически паметници" ARHB868 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB869 Стаж "Теренни археологически проучвания"