Египтология (Египетски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Историческото познание, Митология и религия, Въведение в археологията, Антропология; практически курсове като - Класически египетски език, История на Древния изток, Увод в средноегипетската култура, Увод в литературата на Древния изток, Увод в културата на Древния изток и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията OOOK056 Еволюция и археология
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. EGYB502 Практика - I част EGYB517 Семинар “Слово и изображение – І част” EGYB518 Проект: История на Древен Египет EGYB581 Превод на древноегипетски произведения - ІІІ част EGYB602 Практика - II част EGYB603 Семинар “Слово и изображение – ІІ част” EGYB681 Превод на древноегипетски произведения - IV част EGYB721 Стаж EGYB722 Проект: Обществени отношения в Древен Египет EGYB724 Проект: Египет през Новото царство EGYB751 Литература на Древен Египет-I част EGYB753 Обществени отношения в Древен Египет EGYB824 Стаж EGYB825 Проект: Египет в Късната епоха EGYB826 Проект: Граматика на древноегипетския език EGYB851 Литература на Древен Египет-II част GENB036 Древните цивилизации OOKI129 Древноегипетски език - ІІ част OOKI175 Древноегипетски език OOOK078 Културата на Древен Египет OOOK216 Африка - история, култура и общество OOOK240 Древен Египет. Анатомия на цивилизацията (на английски език)
 • проф. д-р Васил Гарнизов OOOK009 Идеи в антропологията
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия OOOK007 Световни религии
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Тома Томов EGYB683 Историческа география на Стария свят EGYB713 Египет под римска власт EGYB714 Византийският Египет EGYB813 История на ранното християнство OOOK244 Езикът на иконата
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание OOOK003 Основни философски понятия
 • доц. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • доц. д-р Галина Куртева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Емил Бузов EGYB502 Практика - I част EGYB511 История на Древния Египет - І част EGYB514 Всекидневният живот в Древен Египет EGYB517 Семинар “Слово и изображение – І част” EGYB518 Проект: История на Древен Египет EGYB520 Класически египетски език EGYB602 Практика - II част EGYB603 Семинар “Слово и изображение – ІІ част” EGYB611 История на Древния Египет - II част EGYB615 Въведение в египетската археология EGYB620 Класически египетски език EGYB702 История на египтологията EGYB715 Египет и обкръжаващият свят: III-II хил. пр. Хр. EGYB720 Класически египетски език EGYB721 Стаж EGYB722 Проект: Обществени отношения в Древен Египет EGYB724 Проект: Египет през Новото царство EGYB802 Египетските колекции в световните музеи EGYB803 Египет в Късната ехопа EGYB820 Класически египетски език EGYB824 Стаж EGYB825 Проект: Египет в Късната епоха EGYB826 Проект: Граматика на древноегипетския език OOKI175 Древноегипетски език
 • доц. д-р Илиян Боянов OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Майя Василева OOOK051 Старогръцка култура OOOK126 Тракия през древността OOOK206 Древните цивилизации в Мала Азия
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков EGYB502 Практика - I част EGYB513 Религия и митология на Древен Египе т - I част EGYB517 Семинар “Слово и изображение – І част” EGYB518 Проект: История на Древен Египет EGYB582 Изкуството на Древен Египет EGYB602 Практика - II част EGYB603 Семинар “Слово и изображение – ІІ част” EGYB613 Религия и митология на Древен Египет - II част EGYB703 Опазване на културното наследство в Древен Египет EGYB721 Стаж EGYB722 Проект: Обществени отношения в Древен Египет EGYB724 Проект: Египет през Новото царство EGYB781 Превод на древноегипетски произведения - V част EGYB812 Египетска палеография EGYB824 Стаж EGYB825 Проект: Египет в Късната епоха EGYB826 Проект: Граматика на древноегипетския език EGYB881 Превод на древноегипетски произведения - VІ част GENB021 Митология и религия OOKI129 Древноегипетски език - ІІ част OOKI175 Древноегипетски език OOOK237 История на образа
 • доц. д-р Христо Гьошев OOOK003 Основни философски понятия
 • доц. д-р Ясен Захариев OOOK002 Кратък курс по философия
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK071 Ислямът: култура, политика, религия OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов OOOK101 Разчитане на миналото
 • гл. ас. д-р Росица Генчева OOOK007 Световни религии OOOK220 Човешката цивилизация
 • ..... ..... EGYB670 Архитектурата на Древен Египет EGYB770 Увод в йератиката EGYB870 Сравнителна граматика на египетския език