Екология и опазване на околната среда

Програмна схема

В III и IV курс всеки семестър студентите си записват 6 аудиторни курса по 3 кредита - 18 кредита и 2 тренингови курса по 6 кредита - 12 кредита. В III курс тренинговите са: практика и проект или семинар; а в IV курс са: стаж и проект или семинар.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове