Интериорен дизайн

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения (български език или компютри), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 6 кредита от чужд език, 3 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 12 кредита от практически курсове в програмата (кредитни), 3 кредита от индивидаулен курс, 60 ч. - 2 практически курса (некредитни); за III-IV сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 6 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 12 кредита от практически курсове в програмата (кредитни), 3 кредита от индивидаулен курс, 60 ч. - 2 практически курса (некредитни).

прочети още
Интериорен дизайн

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)