Музика

Програмна схема

Музика

Музикален мениджмънт

Всички специализации

8-ми семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - специализирани

Аудиторни курсове (кредитни) - индивидуални

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове