Електронен каталог

гл. ас. д-р Елена Спасова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:45-14:45 604 II Корпус
Четвъртък 11:15-14:15 604 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: