Електронен каталог

Пенко Иванов

Пенко Иванов
Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Докторант в департамент Информатика на НБУ с дългогодишен професионален опит в областта на информационните технологии - ИТ услуги, маркетинг на ИТ продукти и услуги, продажби на ИТ решения, управление на ИТ проекти, ИТ бизнес анализ. Работи в областта на обработката и анализа на големи обеми от данни (Big Data processing and analytics). Сертифициран Project Management Professional (PMP), CBAP (Certified Buisiness Analysis Professional), PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA), CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) и Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).


Публикации:


"Teaching Data Mining Techniques to Applied Business Analytics Students with the Help of Interactive Hands-On Tutorials" published in the "Proceedings of the 14th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Boston, MA, USA, 2018, ISSN – 1313-8624

"Striking the Balance: Teaching Data Mining with The Right Mixture of Depth and Breadth" published in the "Proceedings of the 14th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Boston, MA, USA, 2018, ISSN – 1313-8624

"Data Analytics for DevOps Effectiveness" published in the "Proceedings of the 14th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Boston, MA, USA, 2018, ISSN – 1313-8624

"Applied Business Analytical Approach to IT Projects - Methodological Framework" published in the "Proceedings of the 13th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Albena, BG, 2017, ISSN – 1313-8624

"Effective DevOps as a key to efficient large scale Agile software development - industry case study" published in the "Proceedings of the 13th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Albena, BG, 2017, ISSN – 1313-8624

"The role of the IT business analyst in a Big Data project – data-driven approach to business analysis" published in the "Proceedings of the 12th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Fulda & Nuremberg, DE, 2016, ISSN – 1313-8624

"Preparing Big Data business analysts for the IT project management profession“ published in the "Proceedings of the 12th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Fulda & Nuremberg, DE, 2016, ISSN – 1313-8624

"Business analysis for IT practitioners – an educational approach" published in the "Proceedings of the 11th International Conference on Computer Science and Education in Computer Science", Boston, MA, USA, 2015, ISSN – 1313-8624

Курсове от текущия семестър: