Електронен каталог

д-р Нели Маринкова

Академична длъжност:
Департамент:
Музика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 8:00-9:30 офис I Корпус
Четвъртък 8:00-9:30 офис I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: