Електронен каталог

гл. ас. д-р Милена Караджова

гл. ас. д-р Милена Караджова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Електронна поща mkaradjova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Милена Караджова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право – ВАК; тема на дисертационния труд: „Правни механизми за преодоляване на конфликт на интереси при процедури по възлагане на обществени поръчки“. Изучава теология към Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Адвокат към Софийска адвокатска колегия. Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

Специализирала е в Калифорнийския държавен политехнически университет (САЩ), Московския държавен университет - Ломоносов (Русия), Католическия университет в Лювен (Белгия), Университета на Роскилд (Дания) и др. Изнасяла е лекции в юридическите факултети на Университет „ТИСБИ“ (Казан, Русия), Университета на Крайова (Румъния), Университета на Лапландия (Финландия).

Научните й изследвания и публикации са в областта на правото на собственост, каноничното право, обществените поръчки, държавното и публичното управление.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: