Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Накова

гл. ас. д-р Росица Накова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика и бизнес администрация
Телефон:
0895588875
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: