Електронен каталог

доц. д-р Надежда Димова

доц. д-р Надежда Димова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
02/8110605
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 11:15-13:15 605 II Корпус
Сряда 11:15-13:15 605 II Корпус

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ДИМОВА

Адрес

Телефон

E-mail n.dimova@nbu.bg

Националност Българин

Дата на раждане

ТРУДОВ СТАЖ 07/1998-09/1998 - Стамбули” ЕООД, /верига магазини “Бонжур”/, продавач-консултант,

подредба и аранжиране на стоките, консултиране на клиентите при избора на стока.

07/2000-10/2000 - Стамбули” ЕООД, /верига магазини “Бонжур”/, продавач-консултант, подредба и аранжиране на стоките, консултиране на клиентите при избора на стока, заместване на касиер при осъществяване на касови операции, участие в организирането на придвижването на стоките от склад към търговска зала.

07/2001 – 12/2002 - “Боляри”ООД /верига супермаркети “Пикадили”/, Отговорник търговска зала /ОТЗ/, осъществяване на отговорно съответствие и координация между цени, етикети, аранжиране на стоки, персонал в търговски отдел, рекламна брошура, организиране на придвижването на стоки от склад към търговска зала, участие в разработване на маркетингова стратегия като цяло и в частност рекламна брошура и специални /преференциални цени/, осъществяване на контакти с доставчици, мърчандайзери и супервайзори във връзка с позициониране и блокова подредба на изложените стокови артикули.

02/2002 –02/2006 – Икономически университет – Варна, редовен докторант и хоноруван преподавател, семинарни упражнения по следните дисциплини: „Организация и технология на търговията”, „Икономика и управление на търговията”, „Цени и ценообразуване”,” Икономикс”, подготовка и осъществяване на упражнения, които включват предаване и взаимна комуникация с двустранно придобити знания и умения, при затвърждаване в теоретичен и практически аспект на изучавания материал по съответната учебна дисциплина.

03/2006 – 09/2006 – „СОД - Варна” АД, сътрудник продажби отдел „Маркетинг”, консултиране на клиентите и представяне на предлаганата услуга, сключване на договори за охрана, разработване на маркетингова и комуникационна стратегия за развитие на фирмата, осъществяване на координация между различните отдели.

Член на Българската асоциация по маркетинг.

10/2006 до 01.10.2014г– Директор на програма „Икономика”,”Туризъм”,”Маркетинг”,”Бизнесадиминистрация”, „Финанси”,

юли 2014 - Доцент по маркетинг в Нов Български Университет

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 15.09.1994-30.06.1997, СОУ”Христо Ботев” – град Кубрат,Средно образование

15.09.1997-19.06.2001, Икономически университет- Варна, Висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър”, специалност “Икономика и управление на търговията”

15.09.2001-11.12.2002, Икономически университет – Варна, Висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър”, специалност “Икономика и управление на търговията”

01.02.2003-01.02.2006 – редовен докторант, Икономически университет – Варна, специалност “Икономика и управление на търговията”

04.05.2006г. – Доктор по икономика

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЧЕТЕНЕ : МНОГО ДОБРО НИВО, ПИСАНЕ: МНОГО ДОБРО НИВО, РАЗГОВОР: МНОГО ДОБРО НИВО

РУСКИ ЕЗИК, ЧЕТЕНЕ :МНОГО ДОБРО НИВО, ПИСАНЕ:МНОГО ДОБРО НИВО, РАЗГОВОР: МНОГО ДОБРО НИВО

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ

MS OFFICE,POWER POINT,INTERNET,SPSS 9.0


Публикации:


Курсове от текущия семестър: