Електронен каталог

гл. ас. д-р Весела Попова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 10:30-13:00 508 II Корпус
Вторник 11:00-13:00 508 II Корпус
Четвъртък 11:15-12:45 508 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: