Електронен каталог

доц. Димитър Андрейчин

доц. Димитър Андрейчин
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
Мобилен: 0887389071; УАСГ: 02 / 9635245 / вътр. 47
Приемно време:

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

НА ДОЦ. АРХ. ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ АНДРЕЙЧИН

Правоспособност:

Диплома БО № 001800 от 21.07.1967. за присъдено звание Архитект, изд. от Инженерно-строителния Институт (ИСИ, сега УАСГ) в София.

1982-83 - Специализация по урбанизъм (9 месеца) в Института за Урбанистични изследвания при Университета “Джонс Хопкинс” в Балтимор, САЩ.

1996-97 - Стипендиант на Програмата за образователен обмен "Джeймс Уилям Фулбрайт" при Държавния департамент на САЩ, след конкурс в София и САЩ:

Гостуващ преподавател в Архитектурния департамент на Колежа по проектиране на жизнената среда в Калифорнийския Политехнически университет в Помона, Лос Анджелис, Калифорния, САЩ (за учебната 1996-97).

От 2004 - Хоноруван лектор в Нов български университет в София.

От 2006 до 2014 - Хоноруван лектор във Висшето строително училище “Любен Каравелов” в София.

От 2007 - Хоноруван лектор във Варненския Свободен Университет “Черноризец Храбър”.

От 2009 - Хоноруван лектор в СУ "Св. Климент Охридски".

Членства:

В България:

Член на Съюза на архитектите в България (САБ) – от 1969.

В САЩ: Член на Международната Асоциация на урбанистите

(International Urban Fellows Association – IUFA)

при Университета “Джонс Хопкинс”, град Балтимор, САЩ (от 1982),

Член на Българската секция на “Алумни” Асоциацията на “Фулбрайт” (от 1997).

Награди:

1988. Почетна грамота от КИПП “Софпроект” по повод 40-годишнината на Института.

1997. Почетна грамота от Фондация “Фулбрайт” за участие в международната програма.

2001. Почетна грамота от Международната Академия на Архитектурата (МАА) в София за принос в нейната дейност.

2002. Почетна грамота от в-к “Арх & Арт Борса” – ежегодна награда за журналистическа дейност.

2002. Почетна значка на Съюза на Архитектите в България - златна, по повод на 60-годишния юбилей.

2003. Златна значка и Почетен член на Института за български език при БАН като основател (1997) на Фондация “Проф. д-р Любомир Андрейчин” – патрон на Института за български език.

2012. Почетна значка на Съюза на Архитектите в България - златна, с камък от циркон, по повод на 70-годишния юбилей.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

1972-1974. Хоноруван преподавател в катедра "Промишлени и аграрни сгради" Архитектурен факултет, ВИСИ (УАСГ) в София;

1975-2009. Редовен преподавател в катедра "Промишлени и аграрни сгради",

Архитектурен факултет, ВИСИ (УАСГ) в София:

Конкурс за асистент – 1975, ст.асистент – 1978, гл. асистент – 1981, доцент – 2006.

От 2009 - пенсиониран, но със същите ангажименти в Архитектурния факултет на УАСГ.

Проектантски дисциплини:

От 1972. - "Проектиране на промишлени сгради и промишлени зони"

за специалност “Архитектура” – ІІІ, ІV, V курс и ръководство на дипломанти.

Лекционни дисциплини в УАСГ:

От 1977: Отделни лекции в основния лекционен курс по "Промишлени сгради" за ІІІ курс, “Архитектура”.

Отделни лекции в профилиращите курсове за преддипломанти в специалност “Архитектура” по "Новости в промишлените сгради" и "Архитектура на инженерните съоръжения".

1983-1992: "Впечатления от съвременната американска архитектура"

Повече от 40 лекции за студенти и преподаватели (в извънучебно време, вечерни).

от 1992: "СЪВРЕМЕННА АМЕРИКАНСКА АРХИТЕКТУРА –

тенденции и особености в развитието на големите градове в САЩ" – факултативен курс в редовно учебно време, основан от лектора,

отворен за външна публика, по следните теми:

1997 / 1998. "Мечтата Калифорния" (30 ч. през зимния семестър).

"Между два океана и две столетия" (30 ч. през летния сем.)

1998 / 1999. "Големите архитекти на ХХ. век" (60 ч. през двата семест.)

1999 / 2000. "Големите архитектурни постижения на ХХ. век" (60 ч. през двата семестъра).

2000 / 2001. "Защо Америка през ХХ. век?" (60 ч. през двата семестъра).

2001 / 2002. "Големите архитекти на ХХ. век" (допълнен, 60 ч. през двата семестъра).

от 2002 / 03: "СЪВРЕМЕННА АМЕРИКАНСКА АРХИТЕКТУРА – световни тенденции в развитието на големите градове"

Факултативният курс се провежда само през зимния семестър (30 часа, 4 кредита):

2002 / 03. "Важните явления в Американската архитектура" – ретроспекция

2003 / 04. "От Атлантика до Пасифика"– ретроспекция

2004 / 05. "Тенденции в световната архитектура към края на ХХ. век"

2005 / 06. "Големите архитекти на ХХ. век" – І част (обновен и допълнен).

2006 / 07. "Големите архитекти на ХХ. век" – ІІ част (обновен и допълнен).

2007 / 08. 15 години от основаването на курса – 15 избрани лекции от горните цикли.

2008 / 09. "Жилищната архитектура през ХХ век – жалони и шаблони"

2009 / 10. "Архитектурата на инфраструктурата".

2010 / 11. "Големите архитекти на ХХ. век" – І част

2011 / 12. "Големите архитекти на ХХ. век" – ІІ част

2012 / 13. "Градовете, в които живях" - по повод на 70-годишния юбилей на лектора и 20 години от основаването на курса – ретроспекция.

2013 / 14. "Жилищната архитектура през ХХ век – жалони и шаблони" (обновен)

2014 / 15. "Архитектурата на инфраструктурата"

2015 / 16. "Поглед към историята на цивилизацията и урбанизацията"

2016 / 17. "Големите архитекти на ХХ и ХХI век" - част I.

От 2002/03: "ИСТОРИЯ НА ВИСОКИТЕ СГРАДИ: ВЕРТИКАЛНИЯТ ГРАД.

Влияние на небостъргачите върху урбанизираната среда и силуета"

Избираем предмет за специалност Архитектура – V курс (30 часа, 4 кредита), през летния семестър, основан от лектора и отворен за публика.

Участия с лекции в международни програми на УАСГ:

Лекции на френски език:

1994, 1995. "Съвременен урбанизъм в САЩ" за студенти от Франция, Италия и Белгия по програмата “Темпус”. (Лекциите са проведени в УАСГ.)

Лекции на анлийски език:

06.2003. "Архитектура на високите сгради" – лекции в Технологическия Институт на Пирея – Атина, Гърция, по програмата “Еразмус - Сократес”.

14. 04. 2005. "Приключенията на Националния исторически музей в София"

Лекция по съвместен проект (IP) “Градско пространство и туризъм” (Urban Space and Tourism) по програмата “Еразмус – Сократес”, със студентски групи от Германия, Румъния, Полша, Португалия, Гърция и България (в УАСГ).

От 2011. Курсовете "Съвременна американска и световна архитектура" и "История на високите сгради" се провеждат и на английски език за чуждестранните студенти по програмата "Еразмус"

ЛЕКЦИИ ИЗВЪН УАСГ:

В Съюза на архитектите в България (САБ):

от 1983: "Съвременна архитектура и урбанизъм" –

повече от 100 лекции, изнесени пред Дружествата на САБ в София и страната с многократни гостувания в повече от 20 града.

от 1997: повече от 15 лекции за възрастните колеги от д-во “Кольо Фичето” по техен избор.

12.1997/1.98. "Мечтата Калифорния"

Поредица от 7 лекции за Софийската архитектурна колегия в Централния дом.

За Българо-Американската комисия "Фулбрайт" в София:

От 1997. "Българска архитектура и култура" – ежегодни лекции през септември за ориентационната програма на американски учени и студенти – Фулбрайтови стипендианти в България.

31.01.2002. "Какво трябва да знаем и помним за Световния търг. център в Ню Йорк? (What We Should Know аnd Remember about the World Trade Center in New York, изнесена в Американския център при Посолството на САЩ в София.

___________________________________

В Нов Български Унивеситет, София:

24.06.2004. "Обетованата земя Калифорния" – академична лекция за представяне на новия курс при Департамента за чужди езици и култури "Съвременна архитектура в САЩ и Великобритания”.

16.12.2004. "Кулите-герои: Ню Йорк след трагедията на 11. 09. 2001.

Конкурсите за "Кота Нула" и за "Мемориал на жертвите" – лекция по покана на Департамента за чужди езици и литератури за семинара “USА Today”.

Лекционни курсове в НБУ:

От 2004/05. "Contemporary Architecture in the USA and Great Britain" (на английски). Нов избираем културологичен курс (MABM 209), предложен от лектора за магистърската програма по "Американистика и Британистика – сравнителни изследвания" (North American & British Studies – comparative approach) при Департамента за чужди езици и литератури, сега - Департамент по Англицистика.

2005-2015: "Архитектурен облик на местата за отдих и конферентен туризъм"

Нов задължителен курс (MBAM 630), предложен от лектора за магистърската програма по “Управление на туризма” при Департамента по Икономика и бизнес-администрация (есенен семестър).

От 2005/06: ARTB 603 "Обществени сгради и комплекси" – 60 ч. лекции

за специалност "Архитектура” при Департамента по Визуални и пластични изкуства.

От 2009/10. АRCM 031 "Обществени сгради и комплекси - І част" – 60 ч. лекции

за специалността "Архитектура” при Департамента по Архитектура (пролетен семестър).

______________________________

Във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

От 2006/07. "Съвременна американска архитектура – световни тенденции в развитието на големите градове" -

избираем предмет за V курс на специалността "Архитектура", 30 часа лекции.

В Софийския университет "Климент Охридски":

От 2008/09 курсът в УАСГ "Съвременна американска архитектура – световни тенденции в развитието на големите градове" е одобрен като избираем за студентите от Магистърската програма "Изкуства и съвременност" към специалността "Културология" във Филосовския факултет.

ЛЕКЦИИ В САЩ:

1996-97: "Bulgarian and European Architecture and Culture" –

Българска и Европейска архитектура и култура, вкл. Балканите, Русия, Средна Европа, Франция и Испания (Барселона) – програма от лекции, подготвени за Фулбрайтовата стипендия в САЩ, някои от тях изнесени в университети и други културни институции.

14.10.1996. "The Bulgarian Architecture in the World Cultural Heritage" – лекция в традиционния вечерен курс на гостуващи лектори пред студентите и преподавателите в Колежа по проектиране на жизнената среда на Калифорнийския Политехнически университет в Помона (Лос Анджелис).

20.11.1996. "Bulgarian Architecture and Culture" –

лекция пред чуждестранните студенти и докторанти (International Friends’ Club) в Калифорнийския политехнически университет.

02.1997. "Българската архитектура и култура в световното наследство" – лекция пред Асоциацията на Фулбрайтовите стипендианти в Лос Анджелис.

09.04.1997. "Социални и демографски проблеми на жилищните комплекси в България и Източна Европа" – лекция по покана на проф. д-р арх. Дениз Лоурънс в нейния курс по “Антропология и Архитектура” за студентите от Калифорнийския политехнически университет.

06.05.1997. "Урбанистични проблеми в България след 1989 г. " – лекция по покана на Института за Урбанистични изследвания при Университета “Джонс Хопкинс” в Балтимор.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:

От 1982: Участия в годишните конференции на Международната Асоциация на урбанистите при Университета “Джонс Хопкинс” (обозначението с /д/ означава участие с доклад):

Атина – 1982; Лил/Париж – 1983; Барселона – 1985; Варшава – 1987,88; Балтимор (САЩ) – 1990; Прага – 1991; Лил/Париж – 1994 /д/; Букурещ – 1996; Хеерлен (Холандия) – 1997 /д/; Лодз (Полша) – 1998 /д/,

Копенхаген – 2008 /д/, Болоня - 2009 /д/, София - 2011.

05.1998. III международна конференция на “Фулбрайт” в София.

05.2000. IV Международна конференция на “Фулбрайт” в София с доклад “Глобализация и архитектура” (на английски език).

05.2002. V Международна конференция на “Фулбрайт” в София с доклад: “Властта в архитектурата на 20-ти век” (на английски, публикуван)

09.2004. Участие с доклад в международната конференция на "Група Цвят – България" във Варна (Св. Св. Константин и Елена) на тема “Цвят и реставрация” – “Ню йорк след трагедията: реставрация на символите или символика на реставрацията? – Конкурсите за „Кота Нула”.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ В САБ:

Член на Управителния съвет на САБ (1995-98 и 2001-04);

1970-1975. Председател на д-во при Дирекция “Генплан” в “Софпроект”

1995-2001. Председател на д-во при Архитектурния факултет, УАСГ

1995-2009. Член на Редакционната колегия на списание “Архитектура”

1995-2004. Член на Комисиите при УС на САБ:

Комисия по архит. Образование (1995-98),

Комисия по информационната дейност (1995-98 и 2001-04),

Комисия по международната дейност (2001-04),

Комисия по защита на авторското право (2001-04).

ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ: още 5 страници с описание на проектираните обекти.

Други биографични данни:

23.09.1942.Роден в София в семейството на проф. д-р Любомир Д. Андрейчин, член-кор.на БАН, езиковед (1910-1975) и Надежда Анг. Андрейчин, магистър по математика (1912-2004).

1960 - Завършено средно образование: 8-ма гимназия “В.Левски” в София с отличен успех.

1960/62 - Военна служба.

1962/67 - Завършено висше образование по Архитектура: ИСИ (УАСГ) в София.

Женен, с две деца:

съпруга - арх. Цветанка Петкова Андрейчин (р. 1944), на свободна практика,

син - арх. Любомир Д. Андрейчин (р. 1974), на свободна практика,

дъщеря - д-р арх. Светослава Д. Андрейчин (р. 1976), преподавател в НБУ.


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

В списание "Архитектура" (орган на САБ, научно издание):

1/1995. “1994 - годината на Евротунела под Ламанша”;

1/1996. “In Memoriam: Големите проекти на Франсоа Митеран”;

6/97- 3/2000. “Неограничена надпревара на неограничени възможности” – поредица от 14 статии във всеки брой, съкратени глави от бъдещата книга “Вертикалният град. Историята на небостъргачите”.

3/2008 и 1/2009. "Арх. Филип Джонсън – метаморфозите на една дълга кариера" в две части.

Статии за Световния Търговски център след 11.09.2001:

42 и 43/ 2001. В-к “Строителство Градът”

46 и 47/ 2001. В-к “Арх & Арт борса”

32 и 33/ 2001. Бюлетин на САБ “Български архитект”

В списание "Детайли":

“Разкази за Чикагската школа” в 3 части -

2 и 3/2002, 1/2003.

“В търсене на изчезналия рационализъм” в 3 части -

2/2004, 1 и 2/2005.

"Небостъргачът и вертикалният град" – уводна статия:

3/2007, стр. 4-19.

Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, 2001-03 (№ 13), том XLI, свитък І:

"Езикови тревоги за всички паркове" – статия за терминологичните проблеми в българския език и в областта на урбанизма.

Същата статия е отпечатана по-късно в българското списание "Език и литература" - бр. 1-2 / 2006, стр. 270-277.

В списание "Българска реч" (бр.2/2009) и в списание "Български език" - година LVII, приложение 2010, посветено на 100-годишнината от рождението на проф. д-р Любомир Андрейчин (стр. 154-158):

"Защо НЕБОСТЪРГАЧ? – за историята на образа в няколко думи от американския английски език" - (етимологическо изследване)

ПУБЛИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“What We Should Know and Remember about the World Trade Center in N.Y.C.” –

Fulbright Newsletter, № 27 Oct./Dec.2001 (бюлетин на Българо-Американската комисия “Фулбрайт”).

“Power in 20th Century Arcitecture” –

доклад от V. Международна конференция на “Фулбрайт” в София (5.2002), публикуван в сборник с доклади от конференцията.

КНИГИ:

"КУЛИТЕ-ГЕРОИ. Историята на Световния търговски център в Ню Йорк"

Издателство "Емас" – София, 2006. 188 стр., 178 илюстрации, от тях 32 стр. цветни (4 х 8).

В търсене на възможности за отпечатване:

"ВЕРТИКАЛНИЯТ ГРАД: Исторически роман за небостъргачите и техните създатели" в два тома:

Том І: От Комерсиалния стил до Интернационалния стил (1880-1970).

Том ІІ: От Кулите-близнаци до Кулите на хилядолетието (1970-2020).

Курсове от текущия семестър: