Електронен каталог

доц. д-р Боян Манчев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изкуствознание и история на културата
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-16:00 613 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: