Електронен каталог

гл. ас. Владимир Игнатов

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование – магистър по българска филология в СУ "Свети Климент Охридски".

Работа:

от 1998 до 2003 г. – учител по БЕЛ в ПГИЧЕ "Свети Методий";

от 1998 до 2003 г. – хонорован асистент в НБУ;

от 2003 г. досега – редовен асистент в НБУ;

2004 г. - член на работна група към МОН за изготвяне на проект на Наредба за усвояването на книжовния български език.

2007 г. – лектор по български език в Московския държавен лингвистичен университет.


Публикации:


Учебници:

Борислав Георгиев, Владимир Игнатов. Български език за 12 клас. Регалия 6. (одобрен от МОН на 15.08.2002 г.)

Бойка Бъчварова, Борислав Георгиев, Владимир Игнатов. Езикова култура. Как да пишем успешно по правилата. НБУ, 2006, 2008.

Статии:

Игнатов, Владимир (2009) Реторика на образа: аргументативен потенциал на фотографията. Езиков свят. ORBIS LINGUARUM, 7 (2). pp. 273-278.

Игнатов, Владимир (2010) Цели на рекламната комуникация. Езиков свят. ORBIS LINGUARUM, 8 (2). pp. 127-134.

Курсове от текущия семестър: