Електронен каталог

преп. Гергана Стоилова

преп. Гергана Стоилова
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Сряда 11:15-13:15 Компютърен център ІІІ Корпус
Петък 11:15-13:15 Компютърен център ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Гергана Василева Стоилова

Академичен статус: преподавател по английски език в НБУ

Образование:

1992 – 1997

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, специалност Английска филология;

магистър

1987 – 1992

Гимназия с преподаване на чужди езици “Н. Вапцаров”, гр. Шумен

Езикова паралелка с разширено изучаване на английски език

Курсове и специализации:

2007

‘Качеството на обучение в ощообразователните курсове по чужд език’,

Трета зимна школа на департамент ‘Чуждоезиково обучение’, НБУ, София

2005

FCE Speaking, Cambridge ESOL First Certificate in English Speaking Skills

Британски съвет, София

1998 (юни, октомври)

Mentoring Skills and Strategies for ELT; (60 часа)

Британски съвет, Университет ‘К. Преславски’, Шумен

Професионален опит:

2005 – понастоящем

Преподавател по английски език в НБУ, София

2003 – 2005

Център за чужди езици към НБУ, София

Обучение на курсисти

1999 – 2001

Училища за чужди езици Фарос, клон Емил Марков – София;

Обучение на деца и възрастни по чужд език

1997 – 1999

Гимназия с преподаване на чужди езици ‘Н. Вапцаров’, Шумен

Академични изяви:

Организиране на практически семинар в департамента на тема: "Видео в часа по чужд език - идеи и техники за работа".

Изготвяне на тестове и тестови задачи за общообразователните изпити по чужд език;

aдминистриране на тестове; разработване на авторски материали за целите на електронното онлайн обучение на студентите (http://e-edu.nbu.bg).

Компютърни умения: MS Windows, MS Office, Internet

Научни интереси: Методика на чуждоезиковото обучение; художествен превод;

приложение на съвременните информационни технологии в обучението по чужд език; интерактивни форми на тестуване и електронно обучение.

Семейно положение: омъжена с две деца


Публикации:


Exploring a new literary form in ELT – the Haiku approach’

Списание Чуждоезиково обучение, бр. 4-5 (2010)

Курсове от текущия семестър: