Електронен каталог

гл. ас. д-р Станислав Богданов

гл. ас. д-р Станислав Богданов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
8110-371
Приемно време:
Сряда 13:00-14:30 201 II Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 201 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Станислав Богданов има бакалавърска и магистърска степени в методиката на чуждоезиковото обучение, а през 2013 защитава и докторска степен в НБУ на тема "Разработка на електронни дидактически материали". Има богат опит в преподаването на английски език във всички степени на българското образование, както и международен опит като гост лектор в Унгария, Русия и Турция. От 2003 г. в НБУ води курсове в програми "Англицистика", "Лингводидактика" и "Писмен и устен превод". Интересите му са в областите на методиката на ЧЕО с ориентация към електронното обучение и Превод и локализация. Води също и курсове (HTML5 и CSS3) в програма "Уеб дизайн и графична реклама". От 2015г. е управляващ редактор на списание English Studies at NBU, издание на Департамент "Чужди езици и култури", Нов български университет, https://esnbu.org.


Публикации:


КНИГИ

2. Bogdanov, S. (2013)., Hacking Hot Potatoes: The Cookbook. НБУ, София, ISBN 9789545357695

1. Джалев, Л. и Богданов, С., (2013)., Две гледни точки към педагогическата ползваемост на електронни дидактически материали. Lulu Press Inc. Raleigh, N.C., ISBN 9781304015662

_____________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ и ПОМАГАЛА

2. Bogdanov, Stanislav, G. (2010). "EU and Schengen: English for Border Police" - Students book, Teacher's book, Test booklet and Audio CD., ЦЧЕ, НБУ, София

1. British Council, The и ДИУУ (2006) “Materials and Methodology for Primary English Teaching” (Resource pack), София

_____________________________________________________________

СТАТИИ (реферирани)

В СПИСАНИЯ/ЖУРНАЛИ

12. Djalev, L., & Bogdanov, S. (2019). Age and Gender Differences in Evaluating the Pedagogical Usability of E-Learning Materials. English Studies at NBU, 5(2), 169-189. https://doi.org/10.33919/esnbu.19.2.0

11. Bogdanov, S. (2016). The Role of Visual Context for Stylistic Differences in Students' Translations of User Interface, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 9(12), 2913-2916. https://doi.org/10.17516/1997-1370-2016-9-12-2913-2916

10. Bogdanov, S. (2013). One-time treatment for incidental vocabulary learning: Call for discontinuation. Teaching English with Technology, 13(2), pp. 75-82, ISSN 1642-1027 https://tewtjournal.org/download/5-one-time-treatment-for-incidental-vocabulary-learning-call-for-discontinuation-by-stan-bogdanov/

9. Bogdanov, Stanislav G. (2011). Developing effective online materials. In: HotPot mini-Moots : Mini-conferences for the HotPot, QuizPort and TaskChain modules for Moodle, 23 August 2011, Paris, France. НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/772

8. Богданов, Станислав (2011). Педагогически изисквания при разработване на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished) НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/790

7. Bogdanov, S. (2006). FEED my RSS: Using RSS Feeds in Writing Classes. Teaching English with Technology, (6)4, ISSN 1642-1027 http://www.tewtjournal.org/VOL%206/ISSUE%204/09_FEEDMYRSS.pdf

6. Bogdanov, S. (2004). Screen Recording Software: Comparative Review. Teaching English with Technology, 4(1), ISSN 1642-1027 http://www.tewtjournal.org/VOL%204/ISSUE%201/07_SCREENRECORDING.pdf

В СБОРНИЦИ

8. Наймушин, Б. & Богданов, С. (2021). Усещане за измама: Размислите на редактора. В Годишник на департамент "Чужди езици и култури", 3, 179–184. https://doi.org/10.33919/flcy.20-21.3.11

7. Bogdanov, Stanislav G. (2016) Subtitles Translation in the Grey Zone. In Юбилеен годишник на департамент „Англицистика”, 1. Нов български университет, София, pp. 155-171. ISSN 2367-8720

6. Bogdanov, S. (2014). Most Students Cannot Write: Of course we knew that. In: Традицията като вдъхновение : Сборник с доклади от десетата юбилейна Зимна школа на департамент “Англицистика”. НБУ, София, pp. 113-122. ISBN9789545358227

5. Bogdanov, S. (2013). On Transcribing, Subtitling and the By-product of Language Learning in Training Translators. In: Индустрия перевода. ПНИПУ, Пермь, Руска Федерация, pp. 93-97. ISBN 9785398010459 НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/1784

4. Bogdanov, S. (2013). Group Differences in the Evaluation of Pedagogical Usability of e-Learning Materials. In: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, pp. 8-16. ISBN 978-5-398-01049-7

3. Bogdanov, Stanislav G. (2013). Latent Structures of Teachers and Students in Evaluating the Pedagogical Usability of E-Learning Materials for Language Teaching. In: Инновационные процессы в исследовательской и образовательной деятельности : тезисы докладов II Международной научной конференции, Пермь, 23 апреля 2013 г. Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, pp. 3-6. ISBN 978-5-398-01156-2

2. Bogdanov, Stanislav G. (2013). Pedagogical uptake of technology in e-learning for languages: the case of NBU Moodle. In Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова. Нов български университет, София. pp. 178-188, ISBN 9789545357640, НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/785

1. Bogdanov, S. (2005). From Studying to Teach to Learning to Teach: A Self-assessment Approach in Mentoring Primary Student Teachers. In: Език, литература, култура: Годишник на Департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 217-224. ISBN 9545353806, НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/81

ДРУГИ

1. 25. 01.2024 - Bogdanov, S. (2024, January 25). Pitfalls of Open Access and How to Handle Them. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10569215

_____________________________________________________________

СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКТОРСТВО

2014 - съставител и редактор на "Традицията като вдъхновение: Сборник с доклади от десетата юбилейна Зимна школа на департамент “Англицистика". НБУ, София, с. 203. ISBN9789545358227

2015 - съставител и редактор на Годишник на департамент "Англицистика" 2015. НБУ, София, с. 140. ISSN 2367-8720

От 2015 - съставител и редактор на научно списание English Studies at NBU, том 1, бр. 1, бр. 2, (ISSN 2367-5705)

18-28.07.2016 - Рецензент-Оценител на научни проекти към Национална комисия за научни изследвания и технологии, Министерство на образованието, Чили към Национален фонда за развитие на научните и технологичните изследвания на правителството на Чили. Programa FONDECYT, Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT), Chile), Ministerio de Educacion, Gobierno de Chile.

_____________________________________________________________

СОФТУЕР

3. FCE Speaking eWorkbook. (2012) НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/1249

2. FCE Listening eWorkbook. (2012) НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/1250

1. eWorkbook English Level 1. (2012) НЕА на НБУ http://eprints.nbu.bg/1251

_____________________________________________________________

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ (с доклад)

17. 6-9.09.2023. - Участие с доклад в XXVII EFSS (Early Fall School of Semiotics) 2023 Conceptualizing Digital Reality Through Metaphors: Semiotic and Interdisciplinary Perspectives, Sozopol, Bulgaria на тема Open Science - Basic and Advanced courses from the Re:ERUA WP5 Team.

16. 27.02.2018 - Участие в семинар "Успешните академични периодични издания - публикуване, индексиране и рефериране" с доклад на тема "Отгледай си списание или как се разви English Studies at NBU"

15. 22-24.06.2017 - “2 in 1: Life Skills and Career Development through English” in 1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA-IATEFL Annual International Conference

14. 12.03.2015 IV Международной научно-практической конференции «Культура и деловой иностранный язык», Санкт Петербург, Русия

13. 12.05.2014-14.05.2014 "Подготовка переводческих кадров XXI века", Москва, Русия

12. 16.05.2014 Second International Seminar Translator and interpreter training in the 21st century: issues and methods, Нижни Новгород, РФ

11. 03.09.2014-07.09.2014 49th Linguistics Colloquium "Present-day Problems and Achievements in Linguistics and Related Subject", БГПУ, г. Уфа, Башкортостан, РФ

10. 04.04.2014 - Лекция на тема "Структуриране и представяне на научна разработка" - ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на Департамент "Романистика и Германистика" и Департамент "Англицистика"

9. 03.02.2014 – 10-a Юбилейна Зимна Школа на Департамент "Англицистика" - "Традицията като вдъхновение", НБУ

8. 21-23 юни 2013 - „Hacking HotPotatoes Pedagogically”, 22-ра BETA-IATEFL Годишна международна конференция на асоциацията на преподавателите по английски език, Варна

7. 17-23 март 2013 - „Teaching the Digital Boomers”, Първи българо-руски научен шлем в рамките на Международен семинар „Подготовка переводческих кадров ХХI века”, НБУ и ПНИПУ (Пермь, Руска Федерация) - 3-та награда

6. 23 февруари 2013 г. - „Модел за оценка на педагогическата ползваемост на електронни дидактически материали”, Международната научноизследователска конференция за докторанти в областта на методиката на обучението по съвременни езици “Актуални проблеми, изследвания, концепции за учене и преподаване”, НБУ

5. 16 февруари 2013 - Педагогическа ползваемост на електронни дидактически материали, Зимна школа 2013, НБУ

4. 23 август 2011 - „Developing effective online materials”. HotPot mini-Moots : Mini-conferences for the HotPot, QuizPort and TaskChain modules for Moodle, Париж, Франция

3. 18 февруари 2005 - Online learning platforms, Зимна школа 2005, НБУ

2. 17 февруари 2005 - The Web-based lesson - planning and implementation, Зимна школа 2005, НБУ

1. 16 февруари 2005 - Changing Roles in a Multimedia Learning Environment, Зимна школа 2005, НБУ

_____________________________________________________________

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ

3. 2-3 февруари 2014 - 10-та юбилейна Зимна школа 2014 „Традицията като вдъхновение”, НБУ

2. 15-16 февруари 2013 - Зимна школа 2013 „Мотивирани преподаватели – мотивирани студенти”, НБУ

1. 16-17 февруари 2012 - Зимна школа 2012 „Електронно обучение в ЧЕО”, НБУ

_____________________________________________________________

ПРОВЕДЕНИ МЕТОДИЧЕСКИ СЕМИНАРИ

11. 28 февруари 2013 - Working with Database Presets in Moodle (ii), НБУ

10. 25 октомври 2012 - Working with Database Presets in Moodle (i), НБУ

9. 15 ноември 2011 - Moodle - Good practices in Foreign Language Teaching, НБУ

8. 31 май 2011 - Embedding audio in HotPotatoes, НБУ

7. 30 май 2011 - Embedding video in HotPotatoes, НБУ

6. 28 април 2011 - Using imagery in HotPotatoes, НБУ

5. 26 април 2011 - Advanced text formatting in HotPotatoes, НБУ

4. 2 декември 2010 - HotPotatoes for Advanced users - Thinking outside the box, НБУ

3. юли 2004 - ICT for Multiple Intelligences – YL, Лятна школа, Китен, Британски съвет - България

2. юли 2004 - Authoring Interactive Content – YL, Лятна школа, Китен, Британски съвет - България

1. май 2004 - IT in ELT: Online Platforms, ДИУУ, СУ

_____________________________________________________________

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ/КУРСОВЕ

16. 21-23.03.2016 МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР "HOW TO WRITE AND PUBLISH YOUR SCHOLARLY PAPER", Организатори: European Association of Science Editors (EASE), Департамент Англицистика, Департамент Германистика и Романистика, Департамент История, Департамент Когнитивна наука и психология Участници: докторанти и научни работници от НБУ и висши училища от България и чужбина (30 души), Лектори: Paola de Castro (EASE, Italy), Eva Baranyiova (EASE, Czech Republic), Boris Naimushin (EASE, NBU), Stanislav Bogdanov (NBU)

15. 23-26.03.2015 A Practical Approach to Subtitling, Workshop by Dr Jorge Diaz-Cintas (UCL), NBU

14. 2012-2013 пролетен семестър, 30-часов курс „HotPotatoes” за преподаватели по чужди езици, ЦООР, НБУ

13. 9-30 януари 2013 - Обучение за работа с Модул Quiz на Moodle и изграждане на тестова банка, АВО-Бел Езиков и изпитен център, София

12. януари-февруари 2012 – Business Correspondence and Presentations, AIMS Human Capital - България

11. април 2005, ICT in FLT (2) Teacher Training Course, СОУ „Христо Ясенов”, Етрополе, Корпус на мира, САЩ

10. април 2004, ICT in FLT (1) Teacher Training Course, СОУ „Христо Ясенов”, Етрополе, Корпус на мира, САЩ

9. 4 ноември – 1 декември, 2002, Modern IT and ELT, ДИУУ, СУ и Британски съвет - България

8. 30 ноември - 1 декември, 2002, IT Teacher Training Course, Британски съвет - България и IATEFL-Bulgaria TEDSIG

7. 9 ноември 2001 - Web Literacy and New Internet Resources, Klaipeda University, Lithuania, The British Council, Lithuania

6. 9 ноември 2001 - Networked Learning, Klaipeda University, Lithuania, The British Council Lithuania

5. 9 ноември 2001 - Authoring Tools, Klaipeda University, Lithuania, The British Council -Lithuania

4. 8 ноември 2001 - IC Technologies in Language Learing and Teaching, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, The British Council - Lithuania

3. 7 ноември 2001 - ICT in Language Learning and Teaching, ISM University of Management and Economics, Kaunas, Lithuania, The British Council - Lithuania

2. 7 ноември 2001 - Implementing ICT in Language Teaching, Kaunas University of Technology, Kaunas , Lithuania, The British Council - Lithuania

1. 4-10 юли, 2001, Hyper-glossing, International Teacher trainers Network, Prague, Czech Republic, The British Council - Czech Republic

_____________________________________________________________

Други

-February, 2001 Launch of TEDSIG BETA IATEFL-Bulgaria and a Mentoring Network (refer to ELTeCS posting of 7 Mar 2001)

-September, 1996 - Voiceover Recording for the audio cassettes for the textbook for the Preparatory Class of the English Language Schools 'A World of English' Grozdanova, L., Georgieva, M., Nedkova, M. (eds.) (1996). A World of English. Plovdiv: Lettera Publishers

_____________________________________________________________

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

I. РЕАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

2. 2014-2016 - BeReady: LIFE SKILLS AND CAREER DEVELOPMENT: HELPING YOUNG PEOPLE PROGRESS INTO SUCCESS, (Erasmus+ 2015 Key Action 2, School Education Strategic Partnership Project 2015-1-UK01-KA201-013739 с Партньори от Великобритания, Дания, Португалия и България)

1. 24-28 юни 2013 - IC3T (Information and communication technology for teachers and trainers) Study Visit, НБУ и European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) - Организация и обучение (координатор, модератор и лектор) с участници от Ирландия, Великобритания, Италия, Испания, Австрия, Гърция, Турция, Естония, Полша, Румъния

II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В НБУ

2. 2017-2019 - Проект „Разширяване влиянието на научната периодика публикувана от НБУ“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. - Участник, консултант

1. 2004 - „Изграждане на мултимедийна езикова лаборатория и портал за чуждоезиково обучение” към Департамент „Приложна лингвистика”, НБУ – Автор, ръководител, организация и обучение

III. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ НА ЦППО (ЦЧЕ)

2013

12. “Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода” АД по договор №ESF 2116-01-11019” - Разработване на програми за дистанционно обучение по английски език, методика за провеждане на ДО по английски език, обучение по английски език.

11. “Провеждане на обучение по счетоводство и контрол и финанси за целите на дейността на звената за последващ контрол в Агенция „Митници” и обучение по английски език за целите на работата на служителите от звената за последващ контрол с митническо законодателство на Европейския съюз”

10. „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация „учител по чужд език“, „детски и/или начален учител“, „учител по информатика и информационни технологии” или за придобиване на професионална квалификация „учител” с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си”

9. Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители по изпълнение на проект “Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”

2012

8. Обединена българска банка АД - обучение по юридически английски език - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (юридически).

2011

7. Обединена българска банка АД - обучение по финансов английски език - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (финансов).

2010

6. Обучение по юридически английски език на служители от Агенция по вписванията Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (юридически).

5. “Участие на администрацията на РА, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в специализирани курсове на обучение, езикови и компютърни обучения, допълнителна квалификация и др.” - Обучение

4. “Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 - Обучение на общ и специализиран език (английски)

3. “Езиково обучение-проект по Цел 7, Мярка 2 от НИП 2007-2009 на Инструмента Шенген”- 2009/2010 - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език и учебни материали.

2009

2. Обучение по комуникативен английски език на служители от Народното събрание на Република България – Обучение по английски език

2005

1. Обучение на служители от Висша касационна прокуратура - Разработване на учебна програма и обучение по специализиран английски език (юридически)

Курсове от текущия семестър: