Електронен каталог

гл. ас. Анелия Ламбова

гл. ас. Анелия Ламбова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
8110371
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 312 II Корпус
Вторник 9:30-11:30 312 II Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 312 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

1976 – 1981 91-ва Немска езикова гимназия, София

1981-1987 специалност - "Немска филология", втора специалност – “Български език и литература” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Специализации: Гьоте-институт (Мюнхен, София), Германската служба за академичен обмен (Берлин, Дюселдорф), Регенсбург и др.

Професионален опит:

1987 – 1988 учител по немски език – 33-то СОУ "Вела Пеева", 24-то СОУ "Пею Яворов" в София.

1988 – 1999 асистент по немски език в Института за чуждестранни студенти в София

от 1.09.1999 г. старши асистент по немски език в Института за чуждоезикова специализация към НБУ

от февруари 2002 г. главен асистент по немски език в Нов български университет

Програми: Бакалавърска програма "Германистика", Магистърска програма по превод: писмен и устен превод, практически немски език, практическа граматика, търговска кореспонденция, бизнес немски, фонетика и фонология

1995 – 1997 Бургаски свободен университет, "Фонетика и фонология на немския език"

1997 – 1998 Софийски университет, "Корективен курс" в специалност „Немска филология”

Участие в академични структури:

2004 – 2009 Директор на програма “Чужди езици и култури – І и ІІ година” (от 2004 г.), Директор на програма “Германистика” (от 2006 до 2009 г.)

2004 – 2011 Член на Факултетния съвет на Факултета за базово образование на НБУ

Публикации: Учебници и помагала, статии, преводи на книги и филми

Участия в научни форуми:

Лингвистични колоквиуми, Конгреси и конференции на преподавателите по немски език, Конгреси и конференции на германистите.

Членство в научни организации: IVG, Сдружение на германистите в България, Дружество на преподавателите по немски език

Други: Участие в преподавателски обмен по програма „Еразъм”

Член на националната комисия за провеждане на олимпиада по немски език към МОМН


Публикации:


Учебници и помагала:

Ламбова, А., и др., Курс по немски език за делови контакти, Българско радио, София, 1991

Ламбова, А., и др., Бизнескурс по немски език "Делови контакти", София, 1992

Ламбова, А., и др., "Zu Handen von...", София, 1992

Ламбова, А., и др., Бизнеснемски, работна тетрадка, НБУ – Факултет по дистанционно обучение, София, 1994

Ламбова, А. и др., VORurteile-UNwissen-INtoleranz=GEWALT, Goethe Institut, Sofia, 1995

Ламбова, А. и др., Lutz van Dijk, Am Ende der Nacht - Unterrichtsvorschlage, Goethe Institut, Sofia, 1995

Ламбова, А. и др., Wasser, Vorschlage fur den Unterricht, София, 1997

Ламбова, А. и др., Das Blaue vom Himmel - Unterrichtsvorschlage, Goethe Institut, Sofia, 1997

Ламбова, А. и др., Die gro?e Flatter - Unterrichtsvorschlage, Goethe Institut, Sofia, 1998

Грозева, М., Ламбова, А., Съвременни самоучители. Немски език. Везни, София, 2002

Ламбова, А., Тонева, К., Матурата по немски език, Колибри, София, 2004

Стефанова, П., Е. Савова, А. Ламбова, Mein Lesebuch, сборник, НБУ, 2006

Стефанова, П., Е. Савова, А. Ламбова, Jugendliteratur, издателска къща АНУБИС ООД, 2009, 96 стр.

Статии и рецензии:

Ламбова, А., "Papa, Charly hat gesagt..." /рецензия/, сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, София, 1993

Ламбова, А., Phonetisch-phonologische Einflusse der L2 beim L3-Erwerb (am Beispiel des Englischen als L2 und des Deutschen als L3), ЧЕО, София, 1997

Ламбова, А., Савова, Е., Кандидатстудентски изпити за специалността "Приложна лингвистика" в Нов български университет, ЧЕО, София, 1999, стр. 35-55

Lambova, A.: "Ubersetzungsprobleme bei Modalpartikeln". In: Germanistentreffen, Veliko Tarnovo, 2002. S. 499-506

Lambova, A.: „Partikeln als Vertextungsmittel“, Henn-Memmesheimer, Beate/Franz, Joachim (Hgg.): Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006. Frankfurt/Main: Lang, Reihe „Linguistik International“

Grozeva, M., A. Lambova: Ubersetzer – ein harter Job nach einer harten Ausbildung, In: Fremdsprachenunterricht, Sofia, 2008

„Literarische Texte im multimedialen Sprachlabor“, Научен електронен архив НБУ, 2008

„Частиците като обект на лингвистични изследвания", Научен електронен архив НБУ,2008

С. Димитрова, А. Ламбова – II международна конференция на „Оптима“ Ideas for Quality in Language Edication – 25-26 октомври 2008, София, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 6/2008 г.

Преводи:

Димитров, Б., Bulgarien. Illustrierte Geschichte. изд. Борина; 1994; превод: Мария Грозева, Анелия Ламбова

Костова, Das Rilakloster. изд. Борина; 1995; превод: Мария Грозева, Анелия Ламбова

Димитров, Б., Bulgarien. Еin Kreuzweg von Zivilisationen. изд. Борина; 1999; превод: Мария Грозева, Анелия Ламбова

Сотиров, П., Die bulgarischen Kloster, изд. Май, София, 2007, превод: Мария Грозева, Анелия Ламбова

Доклади на конференции и семинари:

1989 – София, национална конференция на германистите с доклад на тема "Literarische Texte im Sprachlabor".

1995 – София, семинар "Ранно чуждоезиково обучение", доклад – “Принципи на ранното чуждоезиково обучение”.

септември 1996 – София, семинар "Специфики на овладяването на трети чужд език", доклад на тема "Фонетично-фонологични влияния на първия чужд език при усвояването на втори чужд език /на базата на английския език като първи чужд и немския като втори чужд език/".

4-9.08.1997 – Амстердам, Международен конгрес на преподавателите по немски език, доклад – “Die neueren DaF-Lehrwerke - eine Revolution im Partikelgebrauch?”.

10.02.2000 - София, работен семинар "Специализирано обучение по чужд език", доклад - "Изграждане и работа с терминологична банка /юридическа терминология/".

22. - 24.06.2000 - Велико Търново, Първи конгрес на германистите от югоизточна Европа, доклад "Ubersetzungsprobleme bei Modalpartikeln".

4. – 7.04.2001 – София, билатерална конференция "Deutsche und Bulgaren im Gesprach”, доклад – „Ausdruck von Sprechereinstellungen in deutschen Zeitungsartikeln (am Beispiel der Modalpartikeln)“.

30.07. – 4.08.2001 – Люцерн, Международен конгрес на преподавателите по немски език, доклад – „ Partikelgebrauch bei bulgarischen Deutschlernern“.

1.08. – 6.08.2005 – Грац, Австрия, Международен конгрес на преподавателите по немски език, доклад – „Ubersetzerberuf wieder in“

5.09. –8.09.2006 - 41-ви лингвистичен колоквиум – Манхайм, Германия, доклад: „Partikeln als Vertextungsmittel“

5 – 7.07.2007 г., Международна конференция LANGSCAPE – езикови контакти, Аугсбург, доклад: „Fremdsprachenlernen im universitaren Bereich (am Beispiel der Neuen Bulgarischen Universitat - Sofia)”

27.09 – 30.09.2007 г., 42-ви лингвистичен колоквиум – Егейски университет, Родос, Гърция, – доклад: „Soziolinguistische Kompetenz und Ubersetzungsunterricht “

9.09. - 14.09.2008 г., 43-ти Лингвистичен колоквиум, Магдебург, Германия, доклад „Ubersetzung deutscher Filmtexte ins Bulgarische“

25 – 26.10.2008 г., Втора международно конференция на българската асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА, доклад „Podcasts im Fremdsprachenunterricht“

30.05. – 31.05.2009 г., Междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие”, Департамент „Чуждоезиково обучение”, НБУ, София, доклад „Упражнения с подкаст в обучението по чужд език”, в съавторство с доц. д-р Мария Грозева

3 - 8.08.1997 г., Международен конгрес на преподавателите по немски език,– Йена-Ваймар, Германия, доклад «Entwicklung der Internet- und Projektkompetenz", в съавторство с Ангелина Гюрова /студентка от програма „Германистика” в НБУ/

9 - 11.09.2009 г., 44-ти Лингвистичен колоквиум, София, доклад «Der bulgarische Rеnarrativ - neue Tendenzen?“

30.07.-8.08.2010, 12-ти Конгрес на Международното сдружение на германистите, Варшава, Полша, доклад „Wie war Ihr Name? Buchstabieren Sie, bitte!“

16-18.09.2010, 45-ти Лингвистичен колоквиум, Веспрем, Унгария, доклад „Wie hoflich sind die Bulgaren?“.

30.09.-2.10.2010, ІІ-ри конгрес на германистите от Балканските страни, Велико Търново, Участие с доклад на тема: „Wimmelt es auch im Internet von Modalpartikeln?“

12-14.05.2011, Транслата, международна конференция, Инсбрук, Австрия. Участие с доклад на тема: „Idiomatische Wendungen und audiovisuelle Translation“.

30.10. – 01.11.2011, Трети конгрес на сдружението на германистите в България, Велико Търново, Участие с доклад на тема: „Hoflichkeit im Internet“

Курсове от текущия семестър: