Електронен каталог

доц. д-р Теодор Леков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
8110406
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:15-11:15 406 I Корпус
Вторник 14:30-16:30 406 I Корпус

Професионална автобиография:


Теодор Арсов Леков

Тел. +359(2) 8110406

e-mail: tlekov@nbu.bg

Oбразование и научни степени:

- 1995 – магистърска степен по история, специализация стара история в Софийския университет “Св.Кл.Охридски”

- 1997 - редовен докторант към катедра по Стара История, палеобалсканистика и тракология на Историческия факлултет към СУ “Св.Кл.Охридски”.

- 2001 – докторска степен в Софийския университет “Св.Кл.Охридски”. Тема на дисертацията: “Представите за човешката личност в историческото развитие на древноегипетската религия.”

- 2002 – главен асистент по египштология (стара история) в НБУ

- 2005 - хабилитационен труд на тема: "Свещените книги в Древен Египет"

- 2005 - доцент, ръководител на департамент "Средиземноморски и източни изследвания"

Научни интереси:

Египтология, стара история, история на религията


Публикации:


Основни публикации:

Леков, Т. Скритото знание. Свещените книги на Древен Египет. София 2004

Леков, Т. Литанията на Ре. София 2004

Леков, Т. Амдуат. Записи от Скритата зала, София, 2006

Леков, Т. Религията на Древен Египет, София, 2007

Курсове от текущия семестър: