Електронен каталог

преп. Благовеста Троева

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Англицистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Нов български университет (2005-до сега)

Щатен преподавател по английски език

Учебни занятия със студенти, консултации, съставяне на учебни материали в книжен и електронен вид, съставяне на тестове, провеждане на електронно обучение, участие в изпитни комисии.

Оценител в Държавни зрелостни изпити по английски език (2009-до сега).

Редактор в Globi - Глобална обсерватория за приобщаване (2015-2017).

Преподавател по английски език (1998-2005) в редица школи за чужди езици: Атлас, Престиж, Акцент, Център по чуждоезиково обучение към НБУ.

Преводач субтитрьор на филми за Дискавъри Чанъл (2001-2003).

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистър

Английска филология - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Магистър

Специално и приобщаващо образование - Университет Роухамптън, Лондон

ЧЛЕН на БАПА


Публикации:


Troeva, B., (2015) ‘The Role of Teaching Assistants in Meeting Special Educational Needs at Mainstream Schools’, Pedagogy: Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, vol. 87, 4, pp. 512-519.

Troeva, B., (2015) Helping Learners with Dyslexia Read in English, English Studies at NBU, vol. 1, issue 1, 76-85. Available at: http://esnbu.org/data/files/2015/2015-1-5-troeva-pp63-71.pdf

Troeva, B., (2016) Teachers’ Perceptions of the Differences in the Reading Profiles of Students with Dyslexia and the Role of Dyslexia Assessment for an Appropriate Choice of Teaching Strategy, English Studies at NBU, vol. 1, issue 2, 27-40. Available at: http://esnbu.org/data/file/2015/2015-2-2-troeva-pp27-40.pdf

Troeva, B., (2016) ‘The Process of Reading and the Teaching of Reading Skills to Pupils with Dyslexia’, Pedagogy: Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, vol. 88, 3, pp. 366-386.

Troeva, B. (2017) ‘Inclusive Education in Foreign Language Teaching: What is the First Step to Make it Work?’, Юбилеен годишник на департамент „Англицистика“ 2016, Издателство на Нов български университет, стр. 29-44

Курсове от текущия семестър: