Електронен каталог

гл. ас. д-р Рени Янкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Телефон:
0893365151
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: