Електронен каталог

проф. д-р Борис Туджаров

проф. д-р Борис  Туджаров
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: